Консултантска дейност в България

ИНЖПРОЕКТ

Телефон: 088 8953665; 087 9061514

Бургас, ул. Христо Ботев 93 ет. 3

'Инжпроект' ООД работи в сферата на проектирането във всички области. Фирмата извършва консултации във връзка с бъдещи проекти и инвестиционни намерения. Проектиране на сгради, спортни съоръжения, инфраструктурни обекти, обществени сгради.

Б.И.С.-ИНЖЕНЕРИНГ

Телефон: 02 9875423

София, ул. Будапеща 20 ет. 1

'Б.И.С.- Инженеринг' ЕООД осъществява строителен надзор и консултации в проектирането и строителството на жилищни, обществени, търговски, промишлени и селскостопански сгради и съоръжения, различни инфраструктурни обекти. Оценка на проекти.

НОТАРИУС СВЕТЛОЗАР НИКОЛОВ (592)

Телефон: 0896 848523

Велики Преслав, ул. Борис Спиров 70

Нотариална кантора Светлозар Николов извършва всички видове нотариална дейност, според законодателството на Република България. Всички такси са определени с Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

ДЕБИТ ПЛЮС

Телефон: 088 8837766

Варна, Сливница 187Б вх. 5 ап. 25

Фирма Дебит Плюс има дългогодишен опит в областта на счетоводството и одита. Извършва одиторски проверки и прегледи на финансови отчети. Организира семинари и обучения - по МСС и МСФО, ЗДДС, ЗКПО, анализ и ефективно управление на разходите.

ВИТРАЖ

Телефон: 088 8811584

Хасково, Сан Стефано 14 ет. 2

Витраж ООД е с основна дейност проучване и проектиране в областта на строителството. Геодезични услуги. Кадастър. Реконструкции на съществуващи сгради и пространства. Изготвяне работни инвестиционни проекти. Ние проектираме и реализираме Вашите идеи!

КОНТИМАКС

Телефон: 029461488; 0888682365

София, ул. Димитър Петков 69, ап. 8

Контимакс ЕООД - счетоводни услуги, данъчно-правни консултации, изготвяне на годишни декларации, справки, представляване пред държавни и общински органи - НАП, НСИ, Агенцията по вписванията, общинска администрация. Лоялност и сигурност в бизнеса.

АДВОКАТСКА КАНТОРА БОБЕВА, ТЕНЕВА

София, ул. Кърниградска 6 ет. 3

Кантората извършва правни консултации и анализи в областта на вещното, търговското, данъчното, гражданското /семейно и наследствено/, облигационното и административното право. Правните услуги, които предоставяме са на изключително професионално ниво.

НИКНАЙС

Телефон: 052 660688; 088 8205620

Варна, ул. Възраждане 12А

Проектиране, доставка, монтаж и сервиз на пожароизвестителни, пожарогасителни, сигнално-охранителни, домофонни и видеодомофонни системи. Системи за видеонаблюдение, интегрирани хотелски системи, контрол на достъпа и работно време, телефонни централи.

ССП ПАКИ И ЛЮБОН

Телефон: 0887983417; 078550242

Кюстендил, ул. Гоце Делчев 8

Абонаментно счетоводно обслужване: • Първоначално изготвяне на индивидуален сметкоплан съобразен с изискванията на НСФО и МСФО. • Изготвяне на счетоводната политика на предприятието. • Месечно осчетоводяване на документи от клиенти и доставчици.

АЛФА-ВИТА

Телефон: 088 8724346

Стара Загора, ул. Ген.Столетов 113, оф.39

Преводи от/на английски на документация обществени поръчки, ръководства за експлоатация, работни проекти, комплексни оценки, чертежи AutoCAD, селскостопанска техника, оборудване ТЕЦ, ПСОВ, ОВОС, екология, ЗБУТ, финанси, преводи свързани с машинно инж

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ЦЕРТУС

Телефон: 02 9745931; 02 9745932

София, Младост 1 бул. Йерусалим бл. 24, офис 1

Предлагаме професионални еднократни и абонаментни счетоводни услуги, трудово-правни, данъчни и осигурителни консултации.

НОТАРИУС РАЛИЦА ЯНКОВА (383)

Телефон: 02 8736572; 088 8362620

София, бул. Цариградско шосе 101, бизнес център Актив ет. 2

Кантората се намира между хотел Плиска и 4-ти км - в бизнес център Актив. Сделки с недвижими имоти, сделки с МПС, удостоверявания на подписи и дати, изготвяне на пълномощно, декларации, преписи, нотариални покани, констативни протоколи и др.

НАС - ГРУП

София, ул. Триадица 3А ет. 2

Най-модерната детективска агенция в България, насочена изцяло към решаването на Вашите проблеми. Детективска агенция 'НАС-Груп' използва гъвкави, но доказани методи, благодарение на които намира отговор на всеки Ваш проблем.

ГЕОТОТАЛ

София, Лозенец ул. Равнец 9

Инвестиционно проектиране. Устройствено планиране. Кадастър, ГИС. Инженерна геодезия. Изследване на деформации. GPS, 3D лазерно сканиране. Техническа инфраструктура. Консултантска дейност. Експертни оценки. Управление проекти. Инвеститорски контрол.

ДАСИС Инженеринг

Телефон: 0885282889

Пловдив, ул. Кукленско шосе 9П

Електромотори, редуктори, вариатори, инвертори, вериги, верижни колела, съединители, ремъчни шайби, конусни и цангови втулки, плочкови вериги, конвейерни компоненти, пети, транспортни ролки, модулни транспортни ленти и нестандартни детайли.

АБВ ПРОЕКТ

Казанлък, ул. Бенковски 26 ет. 2 ап. 4

АБВ Проект ООД е консултантска фирма, чиято дейност е съсредоточена в проектирането на строителни конструкции, строежи, консултантски и административни услуги, изготвяне на насоки за строителни и архитектурни дейности, изцяло съобразени със ЗУТ.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО КИРЯКОВИ И КО

Добрич, ул. Независимост 2А ет. 3

Адвокатското дружество е специализирано в областта на консултантските услуги, включващи осигуряване на правното обслужване, което обхваща следните правни отрасли: гражданско право, търговско право, административно право, данъчно право.

Адвокатска кантора Латови

Телефон: 092 665839

Враца, ул. Полк. Лукашов 11 ет. 1

Адвокатска кантора Латови има офиси в градовете Враца и Козлодуй. Кантората осъществява процесуално представителство пред съда, представителство пред различни институции и предоставя широк набор от правни консултации на физически и юридически лица.

СИП 2000

Телефон: 0877 399933; 082 823230

Русе, ул. Липник 123, Бизнеспарк, Корпус А, ет.4, п.к.18

СИП-2000 ЕООД е търговско дружество, организиращо семинари, обучения и работни срещи, свързани с прилагането на Закона за обществените поръчки. От 2010г. дружеството издава списание Обществени поръчки и списание Училищен Счетоводител.

МЕГАКОНСУЛТ

Варна, ул. Силистра 1 ет. 13 ап. 66

Мегаконсулт обслужва малки и средни предприятия от всички браншове. Ние сме гъвкави и успяваме да приложим уникален подход спрямо всеки клиент, като оптимизираме възможностите за по-добра счетоводна отчетност според естеството на извършваната дейност

ГАРАНТ КОНСУЛТ

Телефон: 087 9423561; 056 846661

Бургас, бул. Константин Величков 34 ет. 4

Счетоводна къща Гарант Консулт вече 21 години предлага пълна гама от счетоводни услуги и консултации, изпълнени коректно и в срок. Финансово-счетоводни услуги, текущо счетоводство, годишно счетоводно приключване, данъчна защита, юридически услуги.

БЪЛГЕРИЪН МАДЖЕСТИК ХОУМС

Телефон: 056 813121

Бургас, ул. Адам Мицкевич 1 вх. Г ет. 4, офис 11

С нашим агентством недвижимости 'Пропертис Контакт' Вы можете приобрести квартиры и дома у моря в Болгарии, недорого и без риска. У нас самые лучшие скидки и условия покупки недвижмости а также актуальные предложения на любой вкус и карман!

СЛАВКОНСУЛТ - СЛАВКА ПЕТРОВА

Телефон: 02 4448987; 088 7128987

София, бул. Тодор Каблешков 53, ТЦ Френдс, офис 67

Счетоводство, осигуряване, данъци, консултации. Справки НАП, БНБ, НОИ, НСИ. Годишни отчети НАП, НОИ, НСИ, ТР. Ревизии НАП, НОИ. Личен състав и ТРЗ, болнични. Интрастат и Еврофондове. Електронни и административни услуги. Услуги, консултации на ФЛ ЮЛНЦ

НОТАРИУС МИНА СТОИЛОВА 473

Телефон: 032 624898

Пловдив, П.Каравелов 30 ет. 2

Извършване на сделки с нотариални актове - покупко-продажби, дарения, замени, делби, ипотеки и др.; удостоверяване на правото на собственост върху недвижими имоти, удостоверяване на датата, съдържанието или подписите на частни документи и др.

НОТАРИУС МИЛЕНА ТОДОРОВА (604)

Кюстендил, ул. Цар Освободител 76 ет. 2

Нотариус Милена Тодорова извършва правни сделки с нотариални актове, договори, пълномощни, декларации, разписки и други документи с нотариална заверка на подпис, прехвърляне МПС, консултации в областта на вещното и търговското право.

СЧЕТОВОДНА КЪЩА КЕМАНОВ КОНСУЛТ

Телефон: 088 8140518

Варна, ул. Тролейна бл. 10 вх. 2

Пълно счетоводно обслужване на малки и средни предприятия; осигуряване; ТРЗ и личен състав; ДДС; годишно счетоводно приключване; регистрация на фирми и други от Акаунт Консулт. Който от счетоводство не разбира, той при нас се спира!

НОТАРИУС ДАНИЕЛА ИВАНОВА (266)

София, ул. Лавеле 32

Офисът на нотариус Даниела Иванова се намира в жк. Надежда на ул. Стражица №7. Нотариусът извършва всички предвидени в закона нотариални удостоверения, включително с посещение до дома или офиса Ви. Езици за комуникация - френски, английски и руски.

ЙОСИФОВА КОНСУЛТИНГ

Русе, ул. Олимпи Панов 14, вх. А, ет. 6, ап. 5

Йосифова Консултинг ЕООД - пълно счетовдно обслужване, изготвяне на документи, баланси, ведомости, подаване на счетовни и данъчни декларации, данъчни консултации, различни счетоводни услуги, извършвани от експерт-счетоводители.

АНТАЛ ИНТЕРНЕШЪНАЛ

Телефон: 088 7296288

София, Света Тройца бл. 145

Антал Интернешънъл е глобален лидер в намирането и подбора на персонал в широк професионален спектър от сектори и индустрии. Намиране и подбор на среден и висш ръководен състав и ключови специалисти. Над 130 представителства в над 30 държави.

РЕНЕТА МИЛЧЕВА ВАСИЛЕВА

Телефон: 02 9898255

София, ул. Княз Борис I 130 ет. 1

Частен съдебен изпълнител Ренета Милчева, рег. № 790, Район на действие СГС.

Счетоводна Кантора Терзиев и Ко

Телефон: 0878561181; 0898561181

София, жк. Дружба 1, бл. 42

Счетоводни услуги Терзиев и Ко Счетоводно обслужване и данъчни консултации. Счетоводни и ТРЗ услуги, ДДС, интрастат, годишно приключване, регистрации, консултации. Ниски цени, безплатни услуги, бонуси. Желаното от Вас качество е по-високо от цената!

В и М Компания

Телефон: 089 2259001

София, ул. Княз Александър Дондуков 19 ет. 4

Безрисково счетоводство и Правно съдействие - Задействайте мощно Машината на Успеха за бизнеса ви. Гаранция- Поемаме разходите при санкции или пропуснати ползи. Предлагаме и: Независим финансов одит, Регистрации на фирма и търговски обекти

Преводи и Легализация ВАНЯ МИХАЙЛОВА

Телефон: 087 8222019; 087 8222011

Враца, ул. Иванка Ботева 22

Преводаческа агенция Ваня Михайлова извършва преводи от/на всички езици, разполага с квалифицирани преводачи за писмен и устен превод. Има сключен договор с Консулска служба на МВнР за легализация на документи. Разполага с офиси във Враца и Монтана.

КОТА СЕРВИЗ

Телефон: 088 8450539

София, ул. Данте 1А

Луксозни недвижими имоти в София. Наеми на луксозни къщи за посолства. Наеми и продажби на къщи и парцели в полите на Витоша. Луксозни апартаменти в нови сгради. Консултации за сделки с недвижими имоти. Продай имот, дай под наем.

ЛАТАН

Телефон: 089 8590184

Варна, ул. Марин Дринов 32 вх. Б ет. 2 ап. 9

Архитектурно проектиране на жилищни, обществени, промишлени сгради, къщи, хотели, заснемане на сгради, реконструкции и др. Осигурява пълна проектна документация, съвместно с асоциирани партньори по всички специалности.Управител арх.Людмила Атанасова

АНДИЕЛ ПАРКЪР РАНДАЛ

Телефон: 02 9801327

София, бул. Васил Левски 73 ет. 3

Фирмата е създадена през 1997 г. От началото на 2007г. става част от международна верига за счетоводство и одит Паркър Рандал Интернешънъл със седалище в Лондон. Работни езици - български, английски и руски. Ние сме професионалисти, коректни и точни.

СТИВ 88 - ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОЖКИ И ХИДРОГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ

Телефон: 088 8372986; 02 4412693

София, бул. Симеоновско шосе 85

Инженерногеоложки проучвания за проектиране на сгради и съоръжения, геоложки проучвания и проекти за укрепване на свлачища и строителни изкопи. Хидрогеоложки проучвания за вододобивни кладенци и водопонизителни системи. Геоекологични проучвания.

Архитектурни проекти от Любомирски

Велико Търново, ул. Поп Харитон 1

Архитектурно проектиране. Изготвяне на застроителни и регулационни планове. Комплексно проектиране до издаване Разрешение за строеж. Изготвяне на идейни, технически и работни проекти. Визуализация и 3D изображения на проекти.

АДВОКАТ ХРИСТО РУСИНОВ

София,

Наказателно право: Защита в полиция и Съд. Административно: Защита срещу актове и наказателни постановления, административни дела. Непозволено увреждане: Обезщетения за вреди от всякакъв характер, включително при ПТП. Облигационно право: Договори.

АДВОКАТ ПЕТЯ КОЛЕВА

Телефон: 056 811388

Бургас, ул. Любен Каравелов 5 вх. А ет. 1, ляв

Процесуално представителство по граждански, търговски, административни и изпълнителни дела. Консултации в областите -търговско право (регистрации на дружества), вещно право(проучване на сделки с недвижими имоти), регистрация на фирми и пререгистрация

НОТАРИУС МАРИАНА ПИПЕРКОВА-АТАНАСОВА (483)

Пловдив, ул. Христо Данов 7 ет. 1

Нотариус МАРИАНА ПИПЕРКОВА-АТАНАСОВА (483) извършва всички видове нотариалн дейноси: нотариални актове, изповядване на сделки, покупко-продажби, дарения, нотариални покани, прехвърляне на собственост/МПС, изготвяне и проверка на документи

НОТАРИУС АНДРИЯН БАЛЧЕВ (391)

Телефон: 024440145

София, ул. Отец Паисий 17, ет. 1, офис 1

Нотариална кантора Андриян Балчев извършва всякакъв вид нотариална дейност, според законодателството на Република България. Всички такси са определени с Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

МАРИЙКА АНГЕЛОВА

Телефон: 056 816931

Бургас, Славейков бл. 154, офис 4

Марийка Ангелова ЕТ - пълен набор от счетоводни и ТРЗ услуги, данъчни и финансови консултации, изготвяне на междинни и годишни финансови отчети, както и на финансово-икономически анализи, публикуване на ГФО в търговския регистър.

НОТАРИУС ЦВЕТА АТАНАСОВА (458)

Телефон: 088 8301703

Бургас, Ген Гурко 33 ет. 1

Нотариус Цвета Атанасова извършва всички предвидени в закона нотариални услуги, подаване и изготвяне на удостоверявания, включително и посещения до дома и офиса на клиента.

ИКОМС

Телефон: 089 8446988

Плевен, ул. Кирил и Методий 18 ап. 22

Консултации в областта на: квалификация, преквалификация, евро-проекти, оценка активи, подбор обучение на кадри, мениджмънт, маркетинг, счетоводно-икономически анализи, прогнозиране, анализ и икономическо състояние, проблемни експертизи, управление.

Счетоводно обслужване от САРОС

Телефон: 0888585840

Пазарджик, ул. Константин Величков 20

Счетоводна къща 'САРОС' се занимава със счетоводно обслужване на фирми и физически лица. Ние сме една от водещите счетоводни компании на територията на град Пазарджик, благодарение на усърдният ни труд, коректно отношение и бърза реакция.

КРЕАТИВО

Телефон: 0888 242442; 0878 283021

София, ул. Георг Вашингтон 43-45

Лицензирана агенция за подбор на персонал за България и чужбина. Плащането на услугата за подбор става 1 месец след започването на работа. Отстъпки при повече от 3 работни места. Извършваме услуги по аутсорсинг - отдаване на персонал под наем.

НОТАРИУС 444 ВАНЯ КАРАСАНОВА - ТОНЧЕВА

Телефон: 02 9531838

София, бул. Скобелев 50

Нотариус Ваня Карасанова-Тончева извършва сделки с недвижими имоти и МПС-та, удостоверяване на подписи, съдържание, преписи, пълномощни, декларации, ипотеки, завещания,брачни договори и др. нотариални услуги.

ВАНЯ МАРЧЕВА №080

Телефон: 038 662941; 088 8442565

Хасково, ул. Княз Ал.Богориди 10

Нотариус № 080 Ваня Марчева с район на действие - района на Районен съд-Хасково.

АСУ КОТОВА СОФТ

Телефон: 02 9461841

София, ул. Каймакчалан 1 вх. Б

Анализ ФСД - Цялостна счетоводна програма - банка, каса, себестойност, складове, главна книга, годишни отчети, финансов анализ, издаване на фактури, следене разчетите с доставчици и клиенти. Данъчен амортизационен план. Пълно счетоводно обслужване.

Нотариус Людмила Гонова

Телефон: 0878 485727

Варна, ул. Ал. Константинов 2А ет. 1

Удостоверяване на сделки с недвижими имоти, ипотеки, МПС, завещания, договори за прехвърляне на дялове и акции, пълномощни, брачни договори, удостоверяване на верността на преписи от официални документи, доброволни делби на имоти, консултации.

АДВОКАТСКА КЪЩА СТОЯНОВ И СЪДРУЖНИЦИ

Телефон: 0879650644; 0877928201

Хасково, ул. Хан Кубрат 8 ет. 4 ап. 23

Адвокати - наказателно право и гражданско право, правни консултации, юридически услуги, специализирани правни консултации по тежки криминални дела-контрабанда, наркотици, убийства, трафик и др., семейно, наследствено, търговско право, регистрация

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ДЕМЕТРА

Телефон: 087 8641488; 089 7980132

Варна, ул. Иван Срацимир 2Б ет. 5, офис 502

Счетоводна къща Деметра: Финансово-счетоводни услуги; Счетоводни експертизи; Данъчни консултации; Одит; Разчети с бюджетни ведомства; Консултантска къща за правна помощ; Регистрации на фирми; Център за медиация; Събиране на междуфирмени вземания и др

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО КАВРЪКОВА, ДЕКОВ, ДОНЧЕВА, ФИЛИПОВА

Телефон: 032 638614; 088 6543448

Пловдив, бул. 6-ти септември 193А ет. 3, офис 6

Адвокатско дружество 'Кавръкова, Деков, Дончева' се състои от квалифицирани юристи и предлага цялостно правно обслужване в областта на търговско, вещно, финансово, трудово, семейно, наказателно и административно право, както и процесуално представителство.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО БОРИСОВ И ПАРТНЬОРИ

Телефон: 028057001

София, бул.Ген.Тотлебен 53-55

Адвокатска кантора Борисов и партньори е водеща българска адвокатска кантора, специализирана във всички области на бизнес правото. Кантората предлага пълна гама от правни услуги с приоритет чуждестранните инвестиции и трансграничните сделки.

ПЕР ЕНД ВИ

Варна, бул. 8-ми Приморски полк 128, офис 211

ПЕР ЕНД ВИ ООД упражнява консултантска и надзорна дейност на жилищни, обществени и производствени сгради и обекти от техническата инфраструктура. Фирмата е член на Българската асоциация на архитектите и инженери консултанти /БААИК/.

Счетоводни услуги - Минчев Консултинг Груп

Телефон: 052460484

Варна, бул. Приморски 55

Счетоводна кантора Минчев Консултинг Груп е член на Европейската Счетоводна Асоциация. Предлагаме професионални счетоводни, административни и консултантски услуги. Индивидуалнен подход към всеки клиент и коректно отношение!

ЛОЗАНОВА 48

София, ул. Твърдишки проход 23

Агенция за превод и легализация Лозанова 48 ООД предлага комплексни преводачески услуги от/на български език към официалните езици на ЕС както и други езици – писмен и устен превод и локализация, компютърно подпомаган превод със SDL Trados.

ЗОНА СОД 2002 ЕООД

Русе, ул. Муткурова 36А, ет.1

ЗОНА СОД 2002 ЕООД извършва висококвалифицирано обслужване в областта на труд и работни заплати ТРЗ, и социално осигуряване. Наша основна цел е да подпомогнем счетоводните отдели на клиентите си, като им осигурим професионално обслужване.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ЦВЕТКОВА И ПАРТНЬОРИ

София, бул. Васил Левски 41

'ЦВЕТКОВА И ПАРТНЬОРИ' е многостранно развиваща се фирма, която акцентира върху корпоративни въпроси, недвижими имоти, интелектуална собственост, процесуално представителство, несъстоятелност, международна търговия и регулаторни въпроси.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО КОЛЧЕВА, СМИЛЕНОВ, КОЕВ И СЪДРУЖНИЦИ

Телефон: 02 9883041; 02 9863955

София, ул. Кузман Шапкарев 4

Правни услуги и консултации по търговско, корпоративно, административно, банково, вещно, данъчно, трудово и осигурително право. Регистрации на фирми. Сделки с недвижими имоти, интелектуална собственост, процесуално представителство. Правни анализи.

АДВОКАТ БИЛЯНА СИМЕОНОВА

Телефон: 088 9630502

Русе, Църковна независимост 3

Адвокатска кантора Биляна Симеонова & Партньори е сред водещите адвокатски практики в град Русе. Кантората се грижи за интересите на много физически и юридически лица. Радва се на доверието на стотици клиенти и на безупречна професионална репутация.

ЕСМ

Телефон: 058 603752; 058 602913

Добрич, ул. Независимост 40 вх. А ап. 5

Фирма ЕСМ ЕООД е лицензирана за извършване на консултантска дейност и независим строителен надзор от 1999г. под №ЛК 000040 от МРРБ. Фирмата осъществява надзор във всички сфери на строителството.

ОДИТОРСКИ УСЛУГИ от БАЛКАН ОДИТ

Телефон: 02 8259274; 088 8620002

София, ул. Чаталджа 59

'БАЛКАН ОДИТ' ООД фирма занимаваща се изключително в областа на независимия финансов одит, счетоводното отчитане и изготвянето на годишни финансови отчети и годишни данъчни декларации.Занимаваме се с одит на Годишни финансови отчети на дружества.

Счетоводна Кантора Терзиев и Ко

Телефон: 0878561181; 0898561181

Плевен, Дружба

Счетоводни услуги Терзиев и КоСчетоводно обслужване и данъчни консултации. Счетоводни и ТРЗ услуги, ДДС, интрастат, годишно приключване, регистрации, консултации. Ниски цени, безплатни услуги, бонуси. Желаното от Вас качество е по-високо от цената!

НБС-ИНЖЕНЕРИНГ

Варна, ул. Кирил Шиваров бл. 1А

НБС-Инженеринг ООД извършва консултантска дейност в строителството и проектирането, упражнява строителен надзор, инвеститорски контрол, изготвя оценки на инвестиционни проекти, технически паспорти за строежи, изпълнява функциите на инженер по ФИДИК.

СЪЮЗ НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ/СВВП

Телефон: 02 9803090; 02 9888148

София, Христо Белчев 21

Съюзът на военноинвалидите и военнопострадалите е патриотична, обществена и социална организация, създадена през 1913 г. от пострадали от Балканската и Междусъюзническата войни. В нея членуват военноинвалиди и пострадали от войните и в мирно време.

АКТИВ ОДИТ

Телефон: 073 884887; 089 4660995

Благоевград, ул. Иван Михайлов 58

Одиторски заверки, счетоводство на фирми, данъчни консултации, застраховки, правни услуги, анализи на фирми, копирен център. Фирмата ни има над 20 години традиции в областта на счетоводството и финансите. Доверете се на професионализма и качеството.

ХЕРОС БГ

Телефон: 029860718

София, ул. Г.С.Раковски 193

Превод и легализация на документи. Отлично качество и най-ниски цени на пазара. Екип от професионални преводачи с многогодишен стаж. Преводи по e-mail. Преводи от и на английски, немски, италиански, френски, руски, турски, испански, гръцки и много др

НАДЯ 2005

Телефон: 088 8847749; 02 9802651

София, ул. Георги Бенковски 25

СТМ Надя 2005 - консултант по осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд. Орган за контрол, акредитиран от БСА по БДС EN 17020. Измервания за акт 16. Профилактични медицински прегледи. Трудово-правни консултации.

ПРОМИС КОНСУЛТ

Телефон: 088 8402162; 0301 65706

Смолян, Дичо Петров 2

Промис Консулт предоставя на своите клиенти компетентно пълно счетоводно обслужване, което включва: текущо счетоводство, счетоводни консултации, финансова отчетност, ТРЗ, годишно счетоводно приключване, ГФО, интернет банкиране, регистрация на фирми.

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА АТЛАС

Телефон: 088 8837853

Варна, бул. Съборни 19А ет. 1

Счетоводна кантора АТЛАС предлага на своите клиенти: одит, фирмено счетоводство, финансови и данъчни консултации, администриране на заплати. Кантората е специализирана в обслужване на малки и средни предприятия.

ТОТ БГ

Велико Търново, бул. България 1

Основен предмет на дейност на фирма ТОТ БГ е пълно счетводно обслужване, предимно на малки и средни предприятия, съгласно счетоводното, данъчното, осигурителното и трудовото законодателство. Предлагаме и дистанционно обслужване.

Адвокат Нели Стойчева

Разлог, ул. Иларион Макариополски 20

Правни консултации и юридически услуги в сферата на гражданското право. Изготвяне на всякакви видове документи - договори, пълномощни, нотариални актове, искови молби и др. Процесуално представителство по граждански дела и нотариални производства.

СДРУЖЕНИЕ БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОНЕН И КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР - САНД

Сандански, Скопие 5

Подпомагане на малките и средни предприятия от региона чрез организиране на изложения, конференции, бизнес форуми и др. Чрез провеждане на семинари и обучения ние работим за повишаване на компетентността и конкурентноспособността на фирмите в р-на.

Евро Проконсулт Русе

Русе, пл. Свобода 7, Търговски к-с Дунав, партер, офис 15

Евро Проконсулт Русе е консултантска компания, специализирана в подготовката и управлението на проекти по национални, европейски и международни програми и фондове. Предоставяме лицензирани услуги по подбор на персонала. Счетоводни услуги. ТРЗ.

АГРО БИЗНЕС ЦЕНТЪР - НОВИ ПАЗАР

Нови Пазар, Оборище 1

Създаден по програмата за финансиране на заетост чрез подкрепа на бизнеса, центърът привлича нови чуждестранни инвестиции и подпомага икономическото развитие. Сътрудничи си с община и БТ Нови пазар, местни бизнесмени и земеделски предприемачи.

К - КОНСУЛТ

Сандански, Станке Димитров 7

Подготовка на фирми при кандидатстване за финансиране по грантови схеми и последващо управление на проекти, разработване и внедряване на Системи за управление. Индивидуален подход към всеки клиент, в съответствие с неговите потребности и ресурси.