Пазари и базари в България

Телефон: 02 8683144

Адрес: София, Студентски град

Телефон: 02 9452930

Адрес: София, Суха река ул. Ал.Екзарх 45

Телефон: 0391 61171

Адрес: Димитровград, Ивайло 4

Телефон: 042 256112

Адрес: Стара Загора, Пазарска 4

Телефон: 086 882200

Адрес: Силистра, Шар планина 2

Телефон: 046 663287

Адрес: Ямбол, Търговска 55

Телефон: 032 623 504

Адрес: Пловдив, Ангел Кънчев 3

Телефон: 088 8121794

Адрес: Габрово, Централен Пазар

Телефон: 0953 88113

Адрес: Берковица, Николаевска 5

Телефон: 0746 30534

Адрес: Сандански, ул. Пазара