Рециклиране в България

ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ МЕТАЛ ЕКСПРЕС

Телефон: 0884945791

Варна, ул. Тролейна 6

Изкупуване на вторични суровини, събиране и обработка. Изкупуване на черни метали, търговия с тях, ламарина, желязо, стружки, цветни метали и сплави, мед, алуминий, месинг, бронз и неръждаема стомана. Демонтиране, разчистване, извозване на отпадъци.

МЕТАЛ ЕКСПРЕС РАЗГРАД

Телефон: 0884196378

Разград, ул. Перистър 1

Изкупуване на вторични суровини, събиране и обработка. Изкупуване на черни метали, търговия с тях, ламарина, желязо, стружки, цветни метали и сплави, мед, алуминий, месинг, бронз и неръждаема стомана. Демонтиране, разчистване, извозване на отпадъци.

Телефон: 076 681605

Адрес: Перник, Владайско въстание 1

Телефон: 024019100,029751925

Адрес: София, бул. Цариградско шосе 60

Телефон: 034 448445

Адрес: Пазарджик, Мильо Войвода 18

Телефон: 088 8320733

Адрес: Пловдив, ул. Босилек 19

Телефон: 02 812 65 28

Адрес: София, Видлич 53

Телефон: 02 973 27 00

Адрес: София, НПЗ Искър бул. Подп.Йордан Тодоров 4

Телефон: 046 681022

Адрес: Ямбол, Ямболен 13

Телефон: 089 9948166

Адрес: София, бул. Джеймс Баучер 1