Рециклиране в България

ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ МЕТАЛ ЕКСПРЕС

Телефон: 0884945791

Варна, ул. Тролейна 6

Изкупуване на вторични суровини, събиране и обработка. Изкупуване на черни метали, търговия с тях, ламарина, желязо, стружки, цветни метали и сплави, мед, алуминий, месинг, бронз и неръждаема стомана. Демонтиране, разчистване, извозване на отпадъци.

МЕТАЛ ЕКСПРЕС РАЗГРАД

Телефон: 0884196378

Разград, ул. Перистър 1

Изкупуване на вторични суровини, събиране и обработка. Изкупуване на черни метали, търговия с тях, ламарина, желязо, стружки, цветни метали и сплави, мед, алуминий, месинг, бронз и неръждаема стомана. Демонтиране, разчистване, извозване на отпадъци.

Телефон: 0331 421 74

Адрес: Асеновград, ул. Павел Костов 10

Телефон: 044 667 379

Адрес: Сливен, Русчо Симеонов 11

Телефон: 07133 2694

Адрес: София, Поручик Н.Бончев 8

Телефон: 032 638245

Адрес: Царацово, ул. Извън регулация 7

Телефон: 088 8320733

Адрес: Пловдив, ул. Босилек 19

Телефон: 02 806 57 26

Адрес: София, ул. Дж.Баучер 76А ет. 4

Телефон: 046 681022

Адрес: Ямбол, Ямболен 13