Рециклиране в България

МЕТАЛ ЕКСПРЕС РАЗГРАД

Телефон: 0884196378

Разград, ул. Перистър 1

Изкупуване на вторични суровини, събиране и обработка. Изкупуване на черни метали, търговия с тях, ламарина, желязо, стружки, цветни метали и сплави, мед, алуминий, месинг, бронз и неръждаема стомана. Демонтиране, разчистване, извозване на отпадъци.

ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ МЕТАЛ ЕКСПРЕС

Телефон: 0884945791

Варна, ул. Тролейна 6

Изкупуване на вторични суровини, събиране и обработка. Изкупуване на черни метали, търговия с тях, ламарина, желязо, стружки, цветни метали и сплави, мед, алуминий, месинг, бронз и неръждаема стомана. Демонтиране, разчистване, извозване на отпадъци.

Телефон: 024019100,029751925

Адрес: София, бул. Цариградско шосе 60

Телефон: 0887 152449

Адрес: София, бул. Самоковско шосе 99

Телефон: 088 7727222

Адрес: Дойренци, ул. Тодор Киров 35

Телефон: 088 8320733

Адрес: Пловдив, ул. Босилек 19

Телефон: 088 6851733

Адрес: Шумен, Генерал Драгомиров 42

Телефон: 076 681605

Адрес: Перник, Владайско въстание 1

Телефон: 044 667 379

Адрес: Сливен, Русчо Симеонов 11

Телефон: 02 4341710

Адрес: София, Филиповци ул.Банско шосе 13