Рециклиране в България

ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ

Телефон: 029751925

София, бул. Цариградско шосе 60

ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ АД е първата организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки на българския пазар. Постигането на целите за оползотворяване,рециклиране и изграждането на система за разделно събиране в общините са основните й приоритети.

МЕТАЛ ЕКСПРЕС

Телефон: 0884196378

Разград, ул. Перистър 1

Изкупуване на вторични суровини, събиране и обработка. Изкупуване на черни метали, търговия с тях, ламарина, желязо, стружки, цветни метали и сплави, мед, алуминий, месинг, бронз и неръждаема стомана. Демонтиране, разчистване, извозване на отпадъци.

Телефон: 02 9265710

Адрес: София, Народно Събрание 3

Телефон: 088 7727222

Адрес: Дойренци, ул. Тодор Киров 35

Телефон: 042 646046

Адрес: Стара Загора, Хаджи Димитър 7

Телефон: 046 681022

Адрес: Ямбол, Ямболен 13

Телефон: 02 4911252

Адрес: София, Кремиковци, Индустриална зона

Телефон: 02 973 27 00

Адрес: София, НПЗ Искър бул. Подп.Йордан Тодоров 4

Телефон: 032 277201

Адрес: Пловдив, ул. Братя Бъкстон 134