Рециклиране в България

МЕТАЛ ЕКСПРЕС

Телефон: 0884196378

Разград, ул. Перистър 1

Изкупуване на вторични суровини, събиране и обработка. Изкупуване на черни метали, търговия с тях, ламарина, желязо, стружки, цветни метали и сплави, мед, алуминий, месинг, бронз и неръждаема стомана. Демонтиране, разчистване, извозване на отпадъци.

Телефон: 02 4921800

Адрес: София, ул. Дамян Груев 1,офис 6-7

Телефон: 02 973 27 00

Адрес: София, НПЗ Искър бул. Подп.Йордан Тодоров 4

Телефон: 088 7231343

Адрес: Русе, ул. Стара планина 28

Телефон: 052 502 233

Адрес: Варна, Западна промишлена зона, Феникс реком ІІ

Телефон: 032 277201

Адрес: Пловдив, ул. Братя Бъкстон 134

Телефон: 052 335048

Адрес: Варна, Явор бл. 6 вх. А ет. 1 ап. 2

Телефон: 02 8720502

Адрес: София, ул. Николай Хайтов 12

Телефон: 02 806 57 26

Адрес: София, ул. Дж.Баучер 76А ет. 4

Телефон: 089 9948166

Адрес: София, бул. Джеймс Баучер 1