Рециклиране в България

МЕТАЛ ЕКСПРЕС

Телефон: 0884196378

Разград, ул. Перистър 1

Изкупуване на вторични суровини, събиране и обработка. Изкупуване на черни метали, търговия с тях, ламарина, желязо, стружки, цветни метали и сплави, мед, алуминий, месинг, бронз и неръждаема стомана. Демонтиране, разчистване, извозване на отпадъци.

ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ МЕТАЛ ЕКСПРЕС

Телефон: 0884945791

Варна, ул. Тролейна 6

Изкупуване на вторични суровини, събиране и обработка. Изкупуване на черни метали, търговия с тях, ламарина, желязо, стружки, цветни метали и сплави, мед, алуминий, месинг, бронз и неръждаема стомана. Демонтиране, разчистване, извозване на отпадъци.

Телефон: 088 8320733

Адрес: Пловдив, ул. Босилек 19

Телефон: 02 973 27 00

Адрес: София, НПЗ Искър бул. Подп.Йордан Тодоров 4

Телефон: 042 646046

Адрес: Стара Загора, Хаджи Димитър 7

Телефон: 0898 311225

Адрес: Русе, ул. Отец Паисий 2

Телефон: 076 681605

Адрес: Перник, Владайско въстание 1

Телефон: 02 9591545

Адрес: София, ул. Подграмада 11

Телефон: 02 943 40 76

Адрес: София, Бояна ул. Маринковица 2Б

Телефон: 02 9265710

Адрес: София, Народно Събрание 3