Рециклиране в България

МЕТАЛ ЕКСПРЕС

Телефон: 0884196378

Разград, ул. Перистър 1

Изкупуване на вторични суровини, събиране и обработка. Изкупуване на черни метали, търговия с тях, ламарина, желязо, стружки, цветни метали и сплави, мед, алуминий, месинг, бронз и неръждаема стомана. Демонтиране, разчистване, извозване на отпадъци.

Телефон: 02 4341710

Адрес: София, Филиповци ул.Банско шосе 13

Телефон: 087 8915391

Адрес: Габрово, Батак 25

Телефон: 089 9948166

Адрес: София, бул. Джеймс Баучер 1

Телефон: 088 5021488

Адрес: Добрич, ул. Васил Левски 60

Телефон: 032 638245

Адрес: Царацово, ул. Извън регулация 7

Телефон: 07133 2694

Адрес: София, Поручик Н.Бончев 8

Телефон: 0887 810423

Адрес: Сливен, Южна промишлена зона бул. Стефан Караджа 11

Телефон: 046 681022

Адрес: Ямбол, Ямболен 13

Телефон: 02 9265710

Адрес: София, Народно Събрание 3