Рециклиране в България

МЕТАЛ ЕКСПРЕС

Телефон: 0884196378

Разград, ул. Перистър 1

Изкупуване на вторични суровини, събиране и обработка. Изкупуване на черни метали, търговия с тях, ламарина, желязо, стружки, цветни метали и сплави, мед, алуминий, месинг, бронз и неръждаема стомана. Демонтиране, разчистване, извозване на отпадъци.

ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ

Телефон: 029751925

София, бул. Цариградско шосе 60

ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ АД е първата организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки на българския пазар. Постигането на целите за оползотворяване,рециклиране и изграждането на система за разделно събиране в общините са основните й приоритети.

Телефон: 088 8865350

Адрес: Казанлък, ул. Тулово 16

Телефон: 0887 152449

Адрес: София, бул. Самоковско шосе 99

Телефон: 0331 421 74

Адрес: Асеновград, ул. Павел Костов 10

Телефон: 034 448445

Адрес: Пазарджик, Мильо Войвода 18

Телефон: 088 5843516

Адрес: Самоков, Рилски скиор 9

Телефон: 02 943 40 76

Адрес: София, Бояна ул. Маринковица 2Б

Телефон: 0887 810423

Адрес: Сливен, Южна промишлена зона бул. Стефан Караджа 11

Телефон: 02 4265159

Адрес: София, Лозенец ул. Бяла 6