Рециклиране в България

ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ МЕТАЛ ЕКСПРЕС

Телефон: 0884945791

Варна, ул. Тролейна 6

Изкупуване на вторични суровини, събиране и обработка. Изкупуване на черни метали, търговия с тях, ламарина, желязо, стружки, цветни метали и сплави, мед, алуминий, месинг, бронз и неръждаема стомана. Демонтиране, разчистване, извозване на отпадъци.

МЕТАЛ ЕКСПРЕС РАЗГРАД

Телефон: 0884196378

Разград, ул. Перистър 1

Изкупуване на вторични суровини, събиране и обработка. Изкупуване на черни метали, търговия с тях, ламарина, желязо, стружки, цветни метали и сплави, мед, алуминий, месинг, бронз и неръждаема стомана. Демонтиране, разчистване, извозване на отпадъци.

Телефон: 034 448445

Адрес: Пазарджик, Мильо Войвода 18

Телефон: 02 9591545

Адрес: София, ул. Подграмада 11

Телефон: 088 5843516

Адрес: Самоков, Рилски скиор 9

Телефон: 088 8922001

Адрес: Пловдив, Захари Стоянов 28

Телефон: 044 667 379

Адрес: Сливен, Русчо Симеонов 11

Телефон: 0887 810423

Адрес: Сливен, Южна промишлена зона бул. Стефан Караджа 11

Телефон: 02 9265710

Адрес: София, Народно Събрание 3

Телефон: 089 9948166

Адрес: София, бул. Джеймс Баучер 1