Рециклиране в България

ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ

Телефон: 02 9751925

София, бул. Цариградско шосе 60

ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ АД е първата организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки на българския пазар. Постигането на целите за оползотворяване,рециклиране и изграждането на система за разделно събиране в общините са основните й приоритети.

МЕТАЛ ЕКСПРЕС

Телефон: 0884196378

Разград, ул. Перистър 1

Изкупуване на вторични суровини, събиране и обработка. Изкупуване на черни метали, търговия с тях, ламарина, желязо, стружки, цветни метали и сплави, мед, алуминий, месинг, бронз и неръждаема стомана. Демонтиране, разчистване, извозване на отпадъци.

Телефон: 02 9265710

Адрес: София, Народно Събрание 3

Телефон: 088 6851733

Адрес: Шумен, Генерал Драгомиров 42

Телефон: 088 5843516

Адрес: Самоков, Рилски скиор 9

Телефон: 088 8320733

Адрес: Пловдив, ул. Босилек 19

Телефон: 046 681022

Адрес: Ямбол, Ямболен 13

Телефон: 088 7231343

Адрес: Русе, ул. Стара планина 28

Телефон: 07133 2694

Адрес: София, Поручик Н.Бончев 8