Рециклиране в България

МЕТАЛ ЕКСПРЕС

Телефон: 0884196378

Разград, ул. Перистър 1

Изкупуване на вторични суровини, събиране и обработка. Изкупуване на черни метали, търговия с тях, ламарина, желязо, стружки, цветни метали и сплави, мед, алуминий, месинг, бронз и неръждаема стомана. Демонтиране, разчистване, извозване на отпадъци.

ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ

Телефон: 02 9751925

София, бул. Цариградско шосе 60

ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ АД е първата организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки на българския пазар. Постигането на целите за оползотворяване,рециклиране и изграждането на система за разделно събиране в общините са основните й приоритети.

Телефон: 087 8915391

Адрес: Габрово, Батак 25

Телефон: 044 667289

Адрес: Сливен, Индустриален

Телефон: 02 4265159

Адрес: София, Лозенец ул. Бяла 6

Телефон: 0331 421 74

Адрес: Асеновград, ул. Павел Костов 10

Телефон: 088 8922001

Адрес: Пловдив, Захари Стоянов 28

Телефон: 088 7231343

Адрес: Русе, ул. Стара планина 28

Телефон: 0887 152449

Адрес: София, бул. Самоковско шосе 99

Телефон: 088 8320733

Адрес: Пловдив, ул. Босилек 19