Рециклиране в България

МЕТАЛ ЕКСПРЕС

Телефон: 0884196378

Разград, ул. Перистър 1

Изкупуване на вторични суровини, събиране и обработка. Изкупуване на черни метали, търговия с тях, ламарина, желязо, стружки, цветни метали и сплави, мед, алуминий, месинг, бронз и неръждаема стомана. Демонтиране, разчистване, извозване на отпадъци.

ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ

Телефон: 029751925

София, бул. Цариградско шосе 60

ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ АД е първата организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки на българския пазар. Постигането на целите за оползотворяване,рециклиране и изграждането на система за разделно събиране в общините са основните й приоритети.

Телефон: 088 6851733

Адрес: Шумен, Генерал Драгомиров 42

Телефон: 088 5843516

Адрес: Самоков, Рилски скиор 9

Телефон: 052 502 233

Адрес: Варна, Западна промишлена зона, Феникс реком ІІ

Телефон: 02 4911252

Адрес: София, Кремиковци, Индустриална зона

Телефон: 0898 311225

Адрес: Русе, ул. Отец Паисий 2

Телефон: 032 277201

Адрес: Пловдив, ул. Братя Бъкстон 134

Телефон: 088 8865350

Адрес: Казанлък, ул. Тулово 16

Телефон: 087 8915391

Адрес: Габрово, Батак 25