Рециклиране в България

ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ МЕТАЛ ЕКСПРЕС

Телефон: 0884945791

Варна, ул. Тролейна 6

Изкупуване на вторични суровини, събиране и обработка. Изкупуване на черни метали, търговия с тях, ламарина, желязо, стружки, цветни метали и сплави, мед, алуминий, месинг, бронз и неръждаема стомана. Демонтиране, разчистване, извозване на отпадъци.

МЕТАЛ ЕКСПРЕС

Телефон: 0884196378

Разград, ул. Перистър 1

Изкупуване на вторични суровини, събиране и обработка. Изкупуване на черни метали, търговия с тях, ламарина, желязо, стружки, цветни метали и сплави, мед, алуминий, месинг, бронз и неръждаема стомана. Демонтиране, разчистване, извозване на отпадъци.

Телефон: 088 6399014

Адрес: Пазарджик, ул. Димчо Дебелянов 50

Телефон: 088 8922001

Адрес: Пловдив, Захари Стоянов 28

Телефон: 088 8320733

Адрес: Пловдив, ул. Босилек 19

Телефон: 076 681605

Адрес: Перник, Владайско въстание 1

Телефон: 02 8467800

Адрес: София, Бояна ул. Маринковица 2Б

Телефон: 07133 2694

Адрес: София, Поручик Н.Бончев 8

Телефон: 087 8915391

Адрес: Габрово, Батак 25

Телефон: 02 4911252

Адрес: София, Кремиковци, Индустриална зона