Рециклиране в България

МЕТАЛ ЕКСПРЕС

Телефон: 0884196378

Разград, ул. Перистър 1

Изкупуване на вторични суровини, събиране и обработка. Изкупуване на черни метали, търговия с тях, ламарина, желязо, стружки, цветни метали и сплави, мед, алуминий, месинг, бронз и неръждаема стомана. Демонтиране, разчистване, извозване на отпадъци.

Телефон: 088 6851733

Адрес: Шумен, Генерал Драгомиров 42

Телефон: 02 4911252

Адрес: София, Кремиковци, Индустриална зона

Телефон: 0331 421 74

Адрес: Асеновград, ул. Павел Костов 10

Телефон: 024019100,029751925

Адрес: София, бул. Цариградско шосе 60

Телефон: 089 9948166

Адрес: София, бул. Джеймс Баучер 1

Телефон: 042 646046

Адрес: Стара Загора, Хаджи Димитър 7

Телефон: 088 5021488

Адрес: Добрич, ул. Васил Левски 60

Телефон: 02 943 40 76

Адрес: София, Бояна ул. Маринковица 2Б