Рециклиране в България

ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ

Телефон: 02 9751925

София, бул. Цариградско шосе 60

ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ АД е първата организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки на българския пазар. Постигането на целите за оползотворяване,рециклиране и изграждането на система за разделно събиране в общините са основните й приоритети.

МЕТАЛ ЕКСПРЕС

Телефон: 0884196378

Разград, ул. Перистър 1

Изкупуване на вторични суровини, събиране и обработка. Изкупуване на черни метали, търговия с тях, ламарина, желязо, стружки, цветни метали и сплави, мед, алуминий, месинг, бронз и неръждаема стомана. Демонтиране, разчистване, извозване на отпадъци.

Телефон: 032 277201

Адрес: Пловдив, ул. Братя Бъкстон 134

Телефон: 07133 2694

Адрес: София, Поручик Н.Бончев 8

Телефон: 02 4911252

Адрес: София, Кремиковци, Индустриална зона

Телефон: 042 646046

Адрес: Стара Загора, Хаджи Димитър 7

Телефон: 044 667289

Адрес: Сливен, Индустриален

Телефон: 088 6399014

Адрес: Пазарджик, ул. Димчо Дебелянов 50

Телефон: 032 277201

Адрес: Пловдив, ул. Братя Бъкстон 134

Телефон: 02 9591545

Адрес: София, ул. Подграмада 11