Издателства в България

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА САВА ДОБРОПЛОДНИ

Телефон: 044625397

Сливен, ул. Никола Карев 1

РБ Сава Доброплодни е основен библиотечен, културен и научно-информационен център на територията на Сливенски регион. Притежава многоотраслов фонд, наброяващ над 350 000 библиотечни единици. Организатор на Национален фестивал на детската книга.

ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА - СОФИЯ

Телефон: 029230498

София, ул. Георги Софийски 1

Мисия библиотечно и информационно осигуряване на учебния и изследователския процес. Дейности комплектоване, аналитична обработка, предоставяне на литература, тематични справки, обучение на потребители, издателска дейност, онагледяване на обучение.

ГОЛДЪН МЕДИЯ

София, бул. Васил Левски 114

Golden Pages е онлайн класифициран бизнес справочник, който предлага най-пълната, достоверна и актуална информация за фирми в цялата страна. Golden Pages е най-разбираемият, достоверен, достъпен и ценен източник на бизнес информация в България.

Телефон: 02 9627142

Адрес: София, Галичица 44

Телефон: 02 951 63 74

Адрес: София, Христо Ботев 34

Телефон: 02 9515288

Адрес: София, Цар Петър 10 ет. 3

Телефон: 02 971 46 07

Адрес: София, Цариградско шосе 73

Телефон: 02 9809903

Адрес: София, Стара планина 16

Телефон: 082 235925

Адрес: Русе, ул. КОНСТАНТИН ИРЕЧЕК 6

Телефон: 0888 416720

Адрес: София, ул. Мизия 17