Издателства в България

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА САВА ДОБРОПЛОДНИ

Телефон: 044625397

Сливен, ул. Никола Карев 1

РБ Сава Доброплодни е основен библиотечен, културен и научно-информационен център на територията на Сливенски регион. Притежава многотраслов фонд наброяващ над 350 000 библиотечни единици. Организатор на Национален фестивал на детската книга.

ГОЛДЪН МЕДИЯ

София, Лозенец бул. Евлоги и Христо Георгиеви 14 ет. 1, офис 2

Golden Pages е онлайн класифициран бизнес справочник, който предлага най-пълната, достоверна и актуална информация за фирми в цялата страна. Golden Pages е най-разбираемият, достоверен, достъпен и ценен източник на бизнес информация в България.

ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА - СОФИЯ

София, ул. Георги Софийски 1

Мисия библиотечно и информационно осигуряване на учебния и изследователския процес. Дейности комплектоване, аналитична обработка, предоставяне на литература, тематични справки, обучение на потребители, издателска дейност, онагледяване на обучение.

Телефон: 042 602628

Адрес: Стара Загора, Славянски 45

Телефон: 02 944 27 37

Адрес: София, Мануш войвода 3

Телефон: 073 872350

Адрес: Благоевград, Полк. Драганов 15

Телефон: 02 987 87 30

Адрес: София, Славейков 11 ет. 3 ап. 16

Телефон: 068 644095

Адрес: Ловеч, България 10

Телефон: 032 609060

Адрес: Пловдив, ул. Юндола 10

Телефон: 034 440843

Адрес: Пазарджик, България 57, Бизнес център, офис 401