Предприемаческа и посредническа дейност в България

АНТАЛ ИНТЕРНЕШЪНАЛ

Телефон: 088 7296288

София, Света Тройца бл. 145

Антал Интернешънъл е глобален лидер в намирането и подбора на персонал в широк професионален спектър от сектори и индустрии. Намиране и подбор на среден и висш ръководен състав и ключови специалисти. Над 130 представителства в над 30 държави.

Телефон: 02 959 02 30

Адрес: София, Бояна ул.Беловодски път 9

Телефон: 088 3396528

Адрес: Велико Търново, ул. Димитър Благоев 14

Телефон: 02 8681290

Адрес: София, ул. Златовръх 52, ет. 3, ап. 11

Телефон: 02 9582860

Адрес: София, Гоце Делчев бл. 2Е вх. А

Телефон: 02 963 43 05

Адрес: София, Изгрев ул. Константин Кисимов 2А

Телефон: 0899 965 119

Адрес: Пловдив, бул. Христо Ботев 89 ет. 5 ап. 17