Предприемаческа и посредническа дейност в България

АНТАЛ ИНТЕРНЕШЪНАЛ

Телефон: 088 7296288

София, Света Тройца бл. 145

Антал Интернешънъл е глобален лидер в намирането и подбора на персонал в широк професионален спектър от сектори и индустрии. Намиране и подбор на среден и висш ръководен състав и ключови специалисти. Над 130 представителства в над 30 държави.

Телефон: 02 963 43 05

Адрес: София, Изгрев ул. Константин Кисимов 2А

Телефон: 02 868 44 99

Адрес: София, П.К.Яворов 52 вх. А

Телефон: 0899527560

Адрес: Варна, Стефан Караджа 16, Търг.дом Файт, ет.4

Телефон: 032 682147

Адрес: Пловдив, Никола Вапцаров 74

Телефон: 0895 449 118

Адрес: Русе, ул. СКОПИЕ 6 вх. 2 ет. 5

Телефон: 02 943 44 98

Адрес: София, ул. Велико Търново 10, вх.В, ап.8