Предприемаческа и посредническа дейност в България

АНТАЛ ИНТЕРНЕШЪНАЛ

Телефон: 088 7296288

София, Света Тройца бл. 145

Антал Интернешънъл е глобален лидер в намирането и подбора на персонал в широк професионален спектър от сектори и индустрии. Намиране и подбор на среден и висш ръководен състав и ключови специалисти. Над 130 представителства в над 30 държави.

Телефон: 052 756 862

Адрес: Варна, Младост бл. 148 вх. 1

Телефон: 01895 658 634

Адрес: Равда, КЛЮЧ ОТ МОРЕТО бл. 1 вх. Б ап. 2

Телефон: 0894005781

Адрес: Шумен, ул. Кольо Фичето 7

Телефон: 02 9709375

Адрес: София, ж.к. Суха река, бл. 71, вх.В, ет.3, ап.7