Предприемаческа и посредническа дейност в България

АНТАЛ ИНТЕРНЕШЪНАЛ

Телефон: 088 7296288

София, Света Тройца бл. 145

Антал Интернешънъл е глобален лидер в намирането и подбора на персонал в широк професионален спектър от сектори и индустрии. Намиране и подбор на среден и висш ръководен състав и ключови специалисти. Над 130 представителства в над 30 държави.

Телефон: 0988 800255

Адрес: Голямо Градище, ул. Кирил и Методий 8

Телефон: 0723 66658

Адрес: Ботевград, Стефан Караджа 1

Телефон: 02 981 76 81

Адрес: София, Ст.Стамболов 6

Телефон: 0894005781

Адрес: Шумен, ул. Кольо Фичето 7