Предприемаческа и посредническа дейност в България

АНТАЛ ИНТЕРНЕШЪНАЛ

Телефон: 088 7296288

София, Света Тройца бл. 145

Антал Интернешънъл е глобален лидер в намирането и подбора на персонал в широк професионален спектър от сектори и индустрии. Намиране и подбор на среден и висш ръководен състав и ключови специалисти. Над 130 представителства в над 30 държави.

Телефон: 02 852 81 18

Адрес: София, Триадица ул. Г.Скобелев 6 ет. 1 ап. 3

Телефон: 089 8636771

Адрес: Селановци, ул. Асен Златаров 39

Телефон: 0899 965 119

Адрес: Пловдив, бул. Христо Ботев 89 ет. 5 ап. 17

Телефон: 052 756 862

Адрес: Варна, Младост бл. 148 вх. 1