Рентгенови лаборатории и оборудване в България

СМДЛ СТАТУС

Телефон: 052602632

Варна, бул. Съборни 24, Стоматологията, ет.3

СМДЛ СТАТУС е оборудвана с изключително модерна апаратура, сертифицирана по ISO и отговаряща на всички съвременни изисквания за качество, прецизност и кратки срокове на изработване на тестовете. Изследванията се извършват платено и по договор с НЗОК.

Телефон: 032 510322

Адрес: Пловдив, Виктор Юго

Телефон: 0723 60222

Адрес: Ботевград, Божко Божилов 1

Телефон: 064 803 388

Адрес: Плевен, Русе 1, Стоматологичен център

Телефон: 02 9291395

Адрес: София, Разсадника бл. 25 вх. Е

Телефон: 02 9801954

Адрес: София, ул. Княз Борис I 97 ет. 2