Рентгенови лаборатории и оборудване в България

СМДЛ СТАТУС

Варна, бул. Съборни 24, Стоматологията, ет.3

СМДЛ СТАТУС е оборудвана с изключително модерна апаратура, сертифицирана по ISO и отговаряща на всички съвременни изисквания за качество, прецизност и кратки срокове на изработване на тестовете. Изследванията се извършват платено и по договор с НЗОК.

Клиника ВАЛОР

Телефон: 029526125; 0887971207

София, ул. Плиска 54

Специализирана ортодонтска клиника ВАЛОР провежда лечение с всички съвременни ортодонтски апарати. Дигиталният ортопантомограф е на разположение и на нуждаещите се от панорамна снимка външни пациенти. Цялостно ортодонтско обслужване на високо ниво!

Телефон: 0723 60222

Адрес: Ботевград, Божко Божилов 1

Телефон: 02 9801954

Адрес: София, ул. Княз Борис I 97 ет. 2

Телефон: 064 803 388

Адрес: Плевен, Русе 1, Стоматологичен център

Телефон: 096 305020

Адрес: Монтана, Цар Борис III 22 ет. 2

Телефон: 062 623 443

Адрес: Велико Търново, В.Левски 23