Рентгенови лаборатории и оборудване в България

СМДЛ СТАТУС

Телефон: 052602632

Варна, бул. Съборни 24, Стоматологията, ет.3

СМДЛ СТАТУС е оборудвана с изключително модерна апаратура, сертифицирана по ISO и отговаряща на всички съвременни изисквания за качество, прецизност и кратки срокове на изработване на тестовете. Изследванията се извършват платено и по договор с НЗОК.

Телефон: 062 623 443

Адрес: Велико Търново, В.Левски 23

Телефон: 092 624774

Адрес: Враца, Благоев ул. Стоян Заимов 2

Телефон: 032 510322

Адрес: Пловдив, Виктор Юго