Психология, психоанализа и психотерапия в България

ТРЕЙНИНГ ЛАБ

Стара Загора, ул. К. Ганчев 27 бл. 1

Трейнинг Лаб ЕООД - Детска психотерапия, Терапия за деца със СОП, Поведенческа терапия за деца с РАС, Юношеска психотерапия, Логопедична рехабилитация, Позитивна психотерапия за възрастни, Коучинг, Психотренинг.

Телефон: 088 7461412

Адрес: Горна Оряховица, Янко Боянов 32 ет. 1

Телефон: 089 3513598

Адрес: Пловдив, Кепитал Сити Център ул. Екзарх Йосиф 18

Телефон: 089 8223318

Адрес: София, Младост 2 бл. 262 вх. 3 ет. 2 ап. 4

Телефон: 0886 752 981

Адрес: Бургас, П.Р.Славейков 55, читалище П.Славейков

Телефон: 089 8667341

Адрес: София, ул. Юрий Венелин 40 ет. 3 ап. 12

Телефон: 089 7976893

Адрес: София, Център ул. св.св.Кирил и Методий 27