Психология, психоанализа и психотерапия в България

ТРЕЙНИНГ ЛАБ

Стара Загора, ул. К. Ганчев 27 бл. 1

Трейнинг Лаб ЕООД - Детска психотерапия, Терапия за деца със СОП, Поведенческа терапия за деца с РАС, Юношеска психотерапия, Логопедична рехабилитация, Позитивна психотерапия за възрастни, Коучинг, Психотренинг.

Телефон: 087 8619698

Адрес: Габрово, ул. Софроний Врачански 1 ет. 1

Телефон: 089 948 74 00

Адрес: Пловдив, ул. Лерин 165

Телефон: 089 8667341

Адрес: София, ул. Юрий Венелин 40 ет. 3 ап. 12

Телефон: 089 3513598

Адрес: Пловдив, Кепитал Сити Център ул. Екзарх Йосиф 18