Психология, психоанализа и психотерапия в България

ТРЕЙНИНГ ЛАБ

Стара Загора, ул. К. Ганчев 27 бл. 1

Трейнинг Лаб ЕООД - Детска психотерапия, Терапия за деца със СОП, Поведенческа терапия за деца с РАС, Юношеска психотерапия, Логопедична рехабилитация, Позитивна психотерапия за възрастни, Коучинг, Психотренинг.

Телефон: 089 8667341

Адрес: София, ул. Юрий Венелин 40 ет. 3 ап. 12

Телефон: 088 7451811

Адрес: Пловдив, ул. Димитър Талев 2Б, офис 7

Телефон: 0898 438815

Адрес: Габрово, ул. Софроний Врачански 1 ет. 2 ап. 5