Технически лаборатории в България

ЦЕНТЪР ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ

Телефон: 042602377

Стара Загора, ул. Индустриална 2, ет. 4

Център за изпитване и европейска сертификация ЦИЕС ЕООД предлага услуги в сферата на изпитванията и сертификацията на технически продукти, сертификацията на системи за управление, техническия надзор, контрола, обследването за енергийна ефективност.

ЕЛПРОМ ИЛЕП

Телефон: 0888652534; 0887252503

София, бул. Черни връх 43

Изпитвателна лаборатория за електротехническа продукция ИЛЕП към Елпром-ИЛЕП ООД извършва за своите клиенти услугата изпитване и свързаните с нея дейности за целите на оценяване на съответствието, сертификация и декларация за съответствие.

Телефон: 02 9797119

Адрес: София, Академик Георги Бончев бл. 24

Телефон: 054 883108

Адрес: Шумен, Херсон ул. Цар Иван Александър 49

Телефон: 088 5449216

Адрес: София, Разсадник-Коньовица бл. 82 вх. Б ет. 3 ап. 53

Телефон: 052 622171

Адрес: Варна, Цар Иван Срацимир 57

Телефон: 062 519190

Адрес: Велико Търново, Вихрен 3

Телефон: 0619 52204

Адрес: Козаревец, ул. Васил Левски 78 А