Технически лаборатории в България

ЦЕНТЪР ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ

Телефон: 042602377

Стара Загора, ул. Индустриална 2, ет. 4

Център за изпитване и европейска сертификация ЦИЕС ЕООД предлага услуги в сферата на изпитванията и сертификацията на технически продукти, сертификацията на системи за управление, техническия надзор, контрола, обследването за енергийна ефективност.

ЕЛПРОМ ИЛЕП

Телефон: 0888652534; 0887252503

София, бул. Черни връх 43

Изпитвателна лаборатория за електротехническа продукция ИЛЕП към Елпром-ИЛЕП ООД извършва за своите клиенти услугата изпитване и свързаните с нея дейности за целите на оценяване на съответствието, сертификация и декларация за съответствие.

Телефон: 032 955575

Адрес: Пловдив, Пазарджишко шосе 211

Телефон: 0888 699070

Адрес: София, ул. Хайдушка поляна 6

Телефон: 089 8520744

Адрес: София, Младост 4 бл. 411 вх. 5

Телефон: 02 962 41 32

Адрес: София, ул. РИЛСКИ ЕЗЕРА 5

Телефон: 02 9314200

Адрес: София, Цар Симеон 212

Телефон: 02 997 10 28

Адрес: София, Инж.Ив.Иванов 220 вх. А

Телефон: 02 9582206

Адрес: София, жк. Гоце Делчев 22А

Телефон: 042 623615

Адрес: Стара Загора, Поп Минчо Кънчев 52