Технически лаборатории в България

ЦЕНТЪР ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ

Телефон: 042602377

Стара Загора, ул. Индустриална 2, ет. 4

Център за изпитване и европейска сертификация ЦИЕС ЕООД предлага услуги в сферата на изпитванията и сертификацията на технически продукти, сертификацията на системи за управление, техническия надзор, контрола, обследването за енергийна ефективност.

ЕЛПРОМ ИЛЕП

Телефон: 0888652534; 0887252503

София, бул. Черни връх 43

Изпитвателна лаборатория за електротехническа продукция ИЛЕП към Елпром-ИЛЕП ООД извършва за своите клиенти услугата изпитване и свързаните с нея дейности за целите на оценяване на съответствието, сертификация и декларация за съответствие.

Телефон: 052 622171

Адрес: Варна, Цар Иван Срацимир 57

Телефон: 02 9314200

Адрес: София, Цар Симеон 212

Телефон: 089 8520744

Адрес: София, Младост 4 бл. 411 вх. 5

Телефон: 0619 52204

Адрес: Козаревец, ул. Васил Левски 78 А

Телефон: 088 7389202

Адрес: София, Младост 3 бл. 309