Технически лаборатории в България

ЦЕНТЪР ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ

Телефон: 042602377

Стара Загора, ул. Индустриална 2, ет. 4

Център за изпитване и европейска сертификация ЦИЕС ЕООД предлага услуги в сферата на изпитванията и сертификацията на технически продукти, сертификацията на системи за управление, техническия надзор, контрола, обследването за енергийна ефективност.

ЕЛПРОМ ИЛЕП

Телефон: 0888652534; 0887252503

София, бул. Черни връх 43

Изпитвателна лаборатория за електротехническа продукция ИЛЕП към Елпром-ИЛЕП ООД извършва за своите клиенти услугата изпитване и свързаните с нея дейности за целите на оценяване на съответствието, сертификация и декларация за съответствие.

Телефон: 02 965 16 00

Адрес: София, ул. Бесарабия 108

Телефон: 0618 21984

Адрес: Горна Оряховица, Младост 2

Телефон: 02 997 10 28

Адрес: София, Инж.Ив.Иванов 220 вх. А

Телефон: 02 4410329

Адрес: София, ул. Крушовски връх 31

Телефон: 088 7389202

Адрес: София, Младост 3 бл. 309

Телефон: 042 623615

Адрес: Стара Загора, Поп Минчо Кънчев 52

Телефон: 062 519190

Адрес: Велико Търново, Вихрен 3