Технически лаборатории в България

ЦЕНТЪР ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ

Телефон: 042602377

Стара Загора, ул. Индустриална 2, ет. 4

Център за изпитване и европейска сертификация ЦИЕС ЕООД предлага услуги в сферата на изпитванията и сертификацията на технически продукти, сертификацията на системи за управление, техническия надзор, контрола, обследването за енергийна ефективност.

ЕЛПРОМ ИЛЕП

Телефон: 0888652534; 0887252503

София, бул. Черни връх 43

Изпитвателна лаборатория за електротехническа продукция ИЛЕП към Елпром-ИЛЕП ООД извършва за своите клиенти услугата изпитване и свързаните с нея дейности за целите на оценяване на съответствието, сертификация и декларация за съответствие.

Телефон: 02 9797119

Адрес: София, Академик Георги Бончев бл. 24

Телефон: 02 962 41 32

Адрес: София, ул. РИЛСКИ ЕЗЕРА 5

Телефон: 052 622171

Адрес: Варна, Цар Иван Срацимир 57

Телефон: 02 954 97 66

Адрес: София, Цар.Борис III 86-90 вх. Б ет. 1 ап. 3

Телефон: 042 623615

Адрес: Стара Загора, Поп Минчо Кънчев 52

Телефон: 02 818 56 10

Адрес: София, Горна баня ул.Цв.Вучков 8

Телефон: 0899 865 443

Адрес: Балчик, ул. Независимост 2, Хотел Добруджа, офис 101