Технически лаборатории в България

ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ

Телефон: 042 602377

Стара Загора, Индустриален ул. Индустриална 2 ет. 4

Център за изпитване и европейска сертификация ЕООД предлага услуги в сферата на изпитвания и сертификация на технически продукти, сертификация на системи за управление, технически надзор, контрол, обследване за енергийна ефективност и обучения.

ЕЛПРОМ ИЛЕП

Телефон: 088 8652534; 088 7252503

София, бул. Черни връх 43

'Изпитвателна лаборатория за електротехническа продукция' /ИЛЕП/ към 'Елпром-ИЛЕП' ООД извършва за своите клиенти услугата изпитване и свързаните с нея дейности за целите на оценяване на съответствието, сертификация и декларация за съответствие.

Телефон: 02 980 75 79

Адрес: София, Трапезица 4 вх. 4 ет. 4

Телефон: 02 9314200

Адрес: София, Цар Симеон 212

Телефон: 056 843 900

Адрес: Бургас, Янко Комитов 16А

Телефон: 088 7248155

Адрес: Видин, Княз Борис I 28

Телефон: 02 9582206

Адрес: София, жк. Гоце Делчев 22А