Стокови тържища в България

Телефон: 032 953872

Адрес: Пловдив, Брезовско шосе 176

Телефон: 068 603127

Адрес: Ловеч, Стара планина 35

Телефон: 088 8485979

Адрес: София, СБ Илиянци базар 3 павилион 13 бул. Рожен 31

Телефон: 044 662741

Адрес: Сливен, Стефан Караджа 5

Телефон: 087 8865 310

Адрес: София, кв. Горна Баня, ул. Мечево Усое 1

Телефон: 02 91 940

Адрес: София, Проф.Цв.Лазаров 13

Телефон: 092 642318

Адрес: Враца, Драган Цанков 1

Телефон: 0670 62910

Адрес: Троян, Опълченска 1

Телефон: 03111 2311

Адрес: Първенец, Зеленчукова борса

Телефон: 0747 80372

Адрес: Разлог, Илинден 23