Стокови тържища в България

Телефон: 052 747 636

Адрес: Варна, ул. Академик Курчатов 1

Телефон: 087 8865 310

Адрес: София, кв. Горна Баня, ул. Мечево Усое 1

Телефон: 0361/ 6 53 13

Адрес: Кърджали, Източна промишлена зона бул. България 95

Телефон: 03111 2311

Адрес: Първенец, Зеленчукова борса

Телефон: 02 91 940

Адрес: София, Проф.Цв.Лазаров 13

Телефон: 044 662741

Адрес: Сливен, Стефан Караджа 5

Телефон: 0335 99991

Адрес: Карлово, Индустриална зона

Телефон: 092 642318

Адрес: Враца, Драган Цанков 1

Телефон: 0670 62910

Адрес: Троян, Опълченска 1

Телефон: 0747 80372

Адрес: Разлог, Илинден 23