Стокови тържища в България

Телефон: 03111 2311

Адрес: Първенец, Зеленчукова борса

Телефон: 087 8865 310

Адрес: София, кв. Горна Баня, ул. Мечево Усое 1

Телефон: 0747 80372

Адрес: Разлог, Илинден 23