Хижи в България

Телефон: 089 958 2113

Адрес: Костенец, Вилите

Телефон: 02 955 49 55

Адрес: София, Парк Витоша

Телефон: 0878 688 135

Адрес: Банско, Демяница

Телефон: 0888 866 836

Адрес: София, Витоша, местност Алеко

Телефон: 0676 72106

Адрес: Дряново, Дряновски манастир

Телефон: 088 8988705

Адрес: Първенец, Д-р Петър Берон 13

Телефон: 054 801 663

Адрес: Шумен, Христо Ботев 15

Телефон: 02 999 12 98

Адрес: София, Парк Витоша