Хижи в България

Телефон: 02 857 48 58

Адрес: София, Парк Витоша

Телефон: 089 958 2113

Адрес: Костенец, Вилите

Телефон: 02 999 12 98

Адрес: София, Парк Витоша

Телефон: 0817 72213

Адрес: Бяла, 11 декември 67

Телефон: 078 525505

Адрес: Кюстендил, Спартак 52Б

Телефон: 088 8988705

Адрес: Първенец, Д-р Петър Берон 13

Телефон: 056 898812

Адрес: Бургас, Парк Росенец