Зъботехнически консумативи и оборудване - магазини в България

ВЕ И ХА БЪЛГАРИЯ

Телефон: 028549565; 028549566

София, ул. Свиленица N 14

Ве и Ха България ЕООД е лидер в производството и разпространението на дентална техника за орална хирургия и стерилизатори. За първи път в света Ве и Ха ЕООД внедрява стерилизуем LED в дентални турбини и накрайници за стоматологията.

Телефон: 086 831568

Адрес: Силистра, Пром.зона - Хр.Михайлов 10

Телефон: 082 834231

Адрес: Русе, Николаевска 66, Стоматологична поликлиника

Телефон: 062 600027

Адрес: Велико Търново, ул. Велики Преслав 6