Зъботехнически консумативи и оборудване - магазини в България

ВЕ И ХА БЪЛГАРИЯ

Телефон: 028549565; 028549566

София, ул. Пирин 91 ет. 5, офис 6

Ве и Ха България ЕООД е лидер в производството и разпространението на дентална техника за орална хирургия и стерилизатори. За първи път в света Ве и Ха ЕООД внедрява за първи път в света стерилизуем LED в дентални турбини и накрайници за стоматология

Телефон: 082 834231

Адрес: Русе, Николаевска 66, Стоматологична поликлиника

Телефон: 088 9409821

Адрес: София, Младост 3 бл. 324А вх. 1 ет. 1 ап. 3