Хостели в България

Телефон: 088 6460660

Адрес: Бели Осъм, ул. Българенчето 105

Телефон: 056 828176

Адрес: Бургас, бул. Демокрация

Телефон: 088 8455699

Адрес: София, ул. Ген. Паренсов 6

Телефон: 052 602 956

Адрес: Варна, бул. Приморски

Телефон: 02 9836181

Адрес: София, Цар Симеон 63

Телефон: 032 622432

Адрес: Пловдив, Старият град ул. Съборна 20

Телефон: 0361 85581

Адрес: Кърджали, Горна гледка ул. Кадрие Лятифова 5

Телефон: 066 866888

Адрес: Габрово, Мирни Дни 6

Телефон: 02 9504383

Адрес: София, ул. Будапеща 8

Телефон: 02 9895092

Адрес: София, Иван Вазов 13