Стопански и търговски камари в България

Телефон: 056 812 007

Адрес: Бургас, Любен Каравелов 12 вх. 2 ет. 2