Стопански и търговски камари в България

Телефон: 02 9742743

Адрес: София, Младост-4, Бизнес парк - София, сграда 2, ет. 6

Телефон: 082 825012

Адрес: Русе, Църковна независимост 35