Стопански и търговски камари в България

Телефон: 02 8229373

Адрес: София, Ал.Стамболийски 205