Стопански и търговски камари в България

Телефон: 0361 64577

Адрес: Кърджали, Георги Сава Раковски 4

Телефон: 0601 65107

Адрес: Търговище, П.Р.Славейков 4

Телефон: 082 825012

Адрес: Русе, Църковна независимост 35