Стопански и търговски камари в България

Телефон: 082 825012

Адрес: Русе, Църковна независимост 35

Телефон: 0601 65107

Адрес: Търговище, П.Р.Славейков 4

Телефон: 02 8229373

Адрес: София, Ал.Стамболийски 205