Стопански и търговски камари в България

Телефон: 02 8229373

Адрес: София, Ал.Стамболийски 205

Телефон: 0361 64577

Адрес: Кърджали, Георги Сава Раковски 4

Телефон: 073 885017

Адрес: Благоевград, Тодор Александров 23, офис 62-64