Стопански и търговски камари в България

Телефон: 073 885017

Адрес: Благоевград, Тодор Александров 23, офис 62-64