Стопански и търговски камари в България

Телефон: 056 812 007

Адрес: Бургас, Любен Каравелов 12 вх. 2 ет. 2

Телефон: 0361 64577

Адрес: Кърджали, Георги Сава Раковски 4

Телефон: 073 885017

Адрес: Благоевград, Тодор Александров 23, офис 62-64