Стопански и търговски камари в България

Телефон: 073 885017

Адрес: Благоевград, Тодор Александров 23, офис 62-64

Телефон: 0601 65107

Адрес: Търговище, П.Р.Славейков 4