Стопански и търговски камари в България

Телефон: 082 825012

Адрес: Русе, Църковна независимост 35