Ваучери за храна в България

Содексо Пасс България

Телефон: 02 4899888

София, Младост 4, Бизнес Парк София, сгр. 12А ет. 1

Содексо България е част от Sodexo Group, най-голямата компания в света, която предоставя услуги за качествен живот. В България компанията присъства от 2003г. и е сред първите, получили лиценз за оператор на ваучери за храна.

БИЛЛА СЪРВИС

София, бул. България 55

Дъщерната компания на БИЛЛА България ЕООД, БИЛЛА Сървис ЕООД, е лицензиран от Министъра на финансите оператор на ваучери за храна по Наредба 7 и Наредба 11.

Телефон: 02 9805863

Адрес: София, бул. Княз Ал. Дондуков 11

Телефон: 0800 11700

Адрес: София, бул. Княз Ал. Дондуков 11 ет. 7-8

Телефон: 02 9883551

Адрес: София, ул. Солунска 6 ет. 2

Телефон: 02 9740220

Адрес: София, бул. Цариградско шосе 137

Телефон: 052 963963

Адрес: Варна, Бизнес парк Варна бл. 1 ет. 2

Телефон: 02 981 45 97

Адрес: София, ул. Цар Симеон 15

Телефон: 02 9791691

Адрес: София, бул. Искърско шосе 7, Търговски център Европа, сгр