Ваучери за храна в България

Содексо Пасс България

Телефон: 024899888

София, Младост 4, Бизнес Парк София, сгр. 12А, ет. 1

Содексо пасс България ЕООД - дъщерна фирма на Sodexo Group, компанията стъпва на българския пазар през 2003 г. и до ден днешен е основен партньор на големите компании в стимулиране на работния процес и подобряване качеството на живот на служителите.

Телефон: 0800 11700

Адрес: София, бул. Княз Ал. Дондуков 11 ет. 7-8

Телефон: 02 9740220

Адрес: София, бул. Цариградско шосе 137

Телефон: 02 9791691

Адрес: София, бул. Искърско шосе 7, Търговски център Европа, сгр

Телефон: 02 9883551

Адрес: София, ул. Солунска 6 ет. 2

Телефон: 02 9805863

Адрес: София, бул. Княз Ал. Дондуков 11

Телефон: 02 981 45 97

Адрес: София, ул. Цар Симеон 15

Телефон: 052 963963

Адрес: Варна, Бизнес парк Варна бл. 1 ет. 2

Телефон: 028188238

Адрес: София, бул. България 55