Трудова медицина и оценка на риска на работното място в България

Трудова медицина Албиконсулт

Телефон: 028392893

София, бул. Ген. Тотлебен 34

Aлбиконсулт ЕООД с готовност ще поеме организационните дейности и мероприятиятa свързани със здравословните и безопасни условия на труд. Компанията подпомага работодателите в осигуряването и поддръжката им.

САНСИ

Русе, Независимост 2, кабинет 20

Санси е с пет основни направления: служба по трудова медицина, орган за контрол от вид С, ДДД станция, медицински център и обучения. Унищожаване на вредители, оценка на риска, измерване фактори на работната среда, профилактични медицински прегледи.

СТМ - ЕВРО КОНСУЛТ

Телефон: 088 8282261; 088 8674228

Шумен, бул. Славянски 24 ет. 3

Служба по трудова медицина. Акредитирана лаборатория за измервания по електробезопасност и измерване на факторите на работната среда. Вътрешни одити по OHSAS 1801. Изготвяне на системи за самоконтрол и НАССР. Изготвяне на противопожарни досиета.

СТМ-ЕКСПЕРТ

Телефон: 088 8667817

Стара Загора, ул. Методи Кусев 35А

СТМ-ЕКСПЕРТ ООД е основана през 2000г. Основният предмет на дейност е свързан с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Фирмата се развива в две основни направления, които позволява да отговори на всички изисквания на клиентите си.

МЕДИЩИТ СТМ

Стара Загора, ул. Княз Александър Батенберг 28

Орган за контрол от вида 'С' е акредитиран съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012 да извършва контрол и да дава оценка за съответствие на факторите на работната среда. Дейността си ОК развива на територията на цялата страна.

МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ВАЛЖАН

Телефон: 042 602023; 0888 749017

Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 84 ет. 1 ап. 1

СТМ Валжан - служба по трудова медицина, оценка на риска, профилактични прегледи, обучение на КУТ и ГУТ, измервания на фактори на работна среда и електробезопасност. МДЛ Валжан - цитохистологична лаборатория - цитонамазки, биопсии, експертизи.

Служба по трудова медицина Лабора-2005 - Плевен

Телефон: 0886341799; 0878311380

Плевен, ул. Русе 10А ет. 1

Службата по трудова медицина Лабора - 2005 консултира и подпомага работодателиете за осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд, укрепване на здравето и работоспособността на работещите.

СТМ ПЛЮС

София, Дианабад ул. Крум Кюлявков 15А, Бизнес център ет. 1, офис 2

Измерване фактори работна среда, шум, микроклимат, осветеност, вентилация, въглероден диоксид, измерване електробезопасност. СТМ ПЛЮС е оборудвана с високотехнологична апаратура за извършване на медицински и физически измервания и изследвания.

НАДЯ 2005

Телефон: 088 8847749; 02 9802651

София, ул. Георги Бенковски 25

СТМ Надя 2005 - консултант по осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд. Орган за контрол, акредитиран от БСА по БДС EN 17020. Измервания за акт 16. Профилактични медицински прегледи. Трудово-правни консултации.

СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА КОРТЕКС

София, ул. Здраве 21

Служба по трудова медицина - СТМ Кортекс оказва съдействие при годишно обслужване на фирми, оценка на риска, задължителна документация по ЗБУТ, задължителни ежегодни обучения, здравно обслужване. Профилактични прегледи, анализи, здравни досиета.

РЕЛ

Сливен, ул. Д. Добрович 5-Б-14

Орган за контрол в областта на безопасни и здравословни условия на труд. Орган за контрол от вида С, валиден до 29.11.2017 г. Контрол по електробезопасност и оценка въздействието на физичните фактори на работната среда. Лаборатория за кабелни повреди

СТМ 2008

Плевен, ул.Ген.Колев 19А

СТМ 2008 ЕООД извършва обслужване на работещите по Закона за здравословни и безопасни условия на труд, оценка на риска за здраве и безопасност при работа, обучение на ГУТ, КУТ, ТБР, оказване на долекарска помощ, инструкции за безопасност при работа.