Консултантска дейност

Консултантския бизнес е част от инфо бизнеса и един от начините да продавате своите знания. Ако сте специалист в някаква област, можете да печелите, като предоставяте на своите клиенти консултации и информация, която те търсят. Този вид бизнес е подходящ не само за адвокати, счетоводители, научни работници, а и за професионалисти във всяка една област.

Консултантската дейност на фирмите в бранша включва подготовка, обучение, организационна консултация и съвети по професионално ориентиране.

Основните сектори в които разивават дейност консултантските фирми са:

- професионални специализирани правни консултации и процесуално представителство;

- консултации в сферата на данъчното, счетоводното, трудовото и осигурителното законодателство;

- услуги в областта за контрол по функционирането на счетоводния отдел, годишно приключване, изготвяне на финансови отчети, ТРЗ услуги;

-  трудово правни консултации;

- консултантски услуги по всички части в съответните фази на инвестиционния проект за  ВиК системи и съоръжения, пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, оборудване и модулни ПСОВ, управление на твърди отпадъци;

- консултации по обществени поръчки.