Трудова медицина и оценка на риска на работното място в България

Телефон: 02 9310050

Адрес: София, ул. Пиротска 5, ет.3, офис 1, вхох от към ул.Вашин

Телефон: 0618 26001, 088 7227288

Адрес: Горна Оряховица, ул. Генерал Гурко 13 бл. Б