Трудова медицина и оценка на риска на работното място в България

Телефон: 02 9310050

Адрес: София, ул. Пиротска 5, ет.3, офис 1, вхох от към ул.Вашин

Телефон: 02 9889835

Адрес: София, бул. Княз Ал. Дондуков 57 вх. А ет. 4 ап. 33