Трудова медицина и оценка на риска на работното място в България

Телефон: 0898 33 0902

Адрес: София, Красна Поляна, ул. Проф.Вайганд, 15Б, вх.А

Телефон: 0618 26001, 088 7227288

Адрес: Горна Оряховица, ул. Генерал Гурко 13 бл. Б

Телефон: 02 931 12 80

Адрес: София, Княгиня Мария-Луиза 92 ет. 2