Квалификация и преквалификация

Непрекъснатото обучение на персонала е единствената гаранция за успешен бизнес. Това е наложена практика във всяка сериозна фирма с амбиции и възможности.

Квалификацията и преквалификацията на персонала се изразява в провеждане и посещаване на курсове, които да развият допълнителни умения у работещия  с цел интегриране в  сфери на дейност, различни от досега упражняваните. Успешно  завършилите могат да заемат длъжности, които съответстват на професиите от Националната класификация на професиите в Република България.

 

Програмите за квалификация и преквалификация на персонала се развиват в различни области - според различните сектори на икономиката, по професии, курсове за изучаване на чужди езици, шофьорски курсове за придобиване на различна категория. Крайната цел на всички е придобиване и повишаване на професионалната квалификация, както и успешна реализцация на пазара на труда.

Освен обучението в групи, под формата на курсове по различен предмет или сфера на бизнес квалификацията и преквалификацията се осъществява и чрез организиране на тренинги и семинари, като форма за придобиване на знания и умения, многократно, по-ефективен от лекционния начин на обучение и усвояване.

Обикновено фирмите и центровете за професионална квалификация и преквалификация предлагат и т.н. Кариерно консултиране.По своята същност това е световна практика, която има за цел да ориентира хората към подходяща за тях професия, след като прецени личните и професионалните им качества.

При този тип курсове съществува и т.н. дистанционно обучение, което позволява гъвкавост в графика на обучаващия се, така че всеки курист да намери време за ежедневните си работни и битови задължения и едновременно с това-време за усъвършенстване. Потребителите на този тип платформа  могат да избират курсове от онлайн каталог и да се записват самостоятелно за тези, които ги интересуват или удовлетворяват техните нужди за получаване на сертификат. Виртуалното обучение намалява или дори елиминира пътните разходи за обучение; намалява времето, което служителите прекарват извън офиса.