Квалификация и преквалификация в Ихтиман

СИВАНИ

Ихтиман, ул. Георги Раковски 24

Центърът за професионално обучение има богат опит с провеждане на обучения на територията на цялата държава. Провеждаме обучения за професионална квалификация и ключови компетентности на безработни и заети лица по различни оперативни програми.