Трудова медицина и оценка на риска на работното място в България

Телефон: 02 931 12 80

Адрес: София, Княгиня Мария-Луиза 92 ет. 2

Телефон: 088 6435243

Адрес: Перник, Христо Смирненски бл. 2 ап. 4

Телефон: 046 663398

Адрес: Ямбол, ул. Джон Атанасов 8 ет. 3, стая 306