Трудова медицина и оценка на риска на работното място в България

Телефон: 0889 426932

Адрес: Велико Търново, ул. Бачо Киро 12 ет. 3

Телефон: 046 663398

Адрес: Ямбол, ул. Джон Атанасов 8 ет. 3, стая 306