Трудова медицина и оценка на риска на работното място в България

Телефон: 052 564 120

Адрес: Варна, Вл.Варненчик бл. 222 вх. 5 ап. 141

Телефон: 088 6435243

Адрес: Перник, Христо Смирненски бл. 2 ап. 4

Телефон: 0618 26001, 088 7227288

Адрес: Горна Оряховица, ул. Генерал Гурко 13 бл. Б