Хижи в България

Телефон: 089 6766152

Адрес: Мелник, Трите реки

Телефон: 02 857 48 58

Адрес: София, Парк Витоша

Телефон: 0817 72213

Адрес: Бяла, 11 декември 67

Телефон: 0888 866 836

Адрес: София, Витоша, местност Алеко

Телефон: 0888 460 617-

Адрес: Сливен, Асеновско дефиле 1

Телефон: 088 8988705

Адрес: Първенец, Д-р Петър Берон 13

Телефон: 02 999 12 98

Адрес: София, Парк Витоша

Телефон: 078 525505

Адрес: Кюстендил, Спартак 52Б