Рентгенови лаборатории и оборудване в България

Телефон: 02 9801954

Адрес: София, ул. Княз Борис I 97 ет. 2

Телефон: 064 803 388

Адрес: Плевен, Русе 1, Стоматологичен център

Телефон: 092 624774

Адрес: Враца, Благоев ул. Стоян Заимов 2

Телефон: 02 8126577

Адрес: София, бул. Стамболийски 205 ет. 2

Телефон: 02 9291395

Адрес: София, Разсадника бл. 25 вх. Е