Предприемаческа и посредническа дейност в България

АНТАЛ ИНТЕРНЕШЪНАЛ

Телефон: 088 7296288

София, Света Тройца бл. 145

Антал Интернешънъл е глобален лидер в намирането и подбора на персонал в широк професионален спектър от сектори и индустрии. Намиране и подбор на среден и висш ръководен състав и ключови специалисти. Над 130 представителства в над 30 държави.

Телефон: 088 8296751

Адрес: Чепеларе, ул. Христо Ботев 40

Телефон: 0878 602 910

Адрес: Мездра, ул. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 22

Телефон: 052 612931

Адрес: Варна, Княгиня Мария-Луиза 22