Издателства в България

Телефон: 088 8220118

Адрес: София, Константин Иречек 2 ет. 3

Телефон: 062 500466

Адрес: Велико Търново, Стефан Стамболов 59

Телефон: 02 9627142

Адрес: София, Галичица 44

Телефон: 02 980 08 12

Адрес: София, Г.С.Раковски 91

Телефон: 02 9376349

Адрес: София, Иван Вазов 16

Телефон: 02 9422488

Адрес: София, Цариградско шосе 47

Телефон: 032 600746

Адрес: Пловдив, Арх. Камен Петков 1А

Телефон: 02 9712367

Адрес: София, Атанас Узунов 38

Телефон: 046/ 669 495

Адрес: Ямбол, Милин камък 8