Маркетингова дейност

Маркетинговите данни могат да бъдат както вътрешни (за продажби, за клиентопоток, за обем продажби на клиент, за тенденции и други), така и външни за фирмата. Фирмите в „маркетингова дейност” често предлагат организация и анализ на вътрешните данни (за продажби, за клиентопоток, за обем продажби на клиент, за тенденции и други). Други биха Ви предложили готови данни, с които да подсилите своята информационна система и анализи.

Като правило, фирмите в класификация „маркетингови и социални проучвания” събират информация и правят препоръки за дейността на фирмите на база на външни данни. Техните проучвания варират от типично количествени изследвания до качествени изследвания, в които цифрите са по-скоро индикация, отколкото „точни данни”, но дават отговори на съвсем различни въпроси…

Възможни теми, на които ще говорите във връзка с проучванията: пазарен одит (ритейл одит), пре-тестове, оценка на кампании, анализ на аудиторията, стълбица на лоялността, дълбочинни интервюта, фокус групи и др.

Пълната статия можете да прочетете тук.

Ако планирате кампании за директен маркетинг до фирми, погледнете също тук.