Маркетингови и социологически проучвания

Освен на база на разполагаемите вътрешни данни, фирмите често имат нужда от важна информация, за да вземат ключови за развитието си решения. Фирмите с дейността „маркетингови и социални проучвания” могат да предоставят такива външни данни, събрани специално за клиента, или налични в техните бази данни като резултат от предишни проучвания. Самите проучвания могат да бъдат както типично количествени (с ясен измерител например "пазарният дял на... на пазара на... в... е 12%), така и качествени изследвания, в които цифрите са по-скоро индикация, отколкото „точни данни”, но дават отговори на съвсем различни въпроси…

Възможни теми, на които ще говорите във връзка с проучванията: пазарен одит (ритейл одит), пре-тестове, оценка на кампании, анализ на аудиторията, стълбица на лоялността, дълбочинни интервюта, фокус групи и др.

Пълната статия можете да прочетете тук.

Ако планирате кампании за директен маркетинг до фирми, погледнете също тук.