Рекламен дизайн

Според една от хиляди теории, рекламата е едва едно от „четирите ПЕ” в маркетинга (от английски – Product, Price, Place, Promotion... или продукт, цена, дистрибуция, реклама).
В зависимост от бранша, много специалисти дори твърдят, че рекламата е може би най-маловажното от четирите. И предлагат своите доводи:
1. Дори прекрасна реклама не може да се продаде продукт, който не работи;
2. Много малко вероятно е да се вземат 2000 лева за продукт, чийто по-добър аналог струва само 100, дори и ако производителят му не рекламира.
3. А дори и 100% убедените от рекламата в ползите от даден прекрасен и евтин продукт... няма да го закупят в магазин, където продуктът не е наличен („дистрибуцията преди всичко”)...
Въпреки гледните точки на специалистите, все пак това „маловажно ПЕ” е най-видимата част от работата на маркетинговите отдели и повечето хора обикновено мислят, че тези отдели се занимават само с това - правят „реклами”.

В класификациите "рекламна дейност", "рекламен дизайн" и "рекламни агенции" ще намерите фирмите, които могат да Ви помогнат да направите рекламата си красива, привличаща вниманието, но и не на последно място ефективна и продаваща Вашите продукти или услуги...

За повече информация как да рекламирате в Golden Pages, посетете my.goldenpages.bg

Пълната статия за рекламата можете да видите тук.