Пазари и базари в България

Телефон: 0336 3052

Адрес: Първомай, Хр.Ботев

Телефон: 084 660695

Адрес: Разград, Марица 2

Телефон: 02 983 21 84

Адрес: София, Сливница 168А

Телефон: 02 962 39 51

Адрес: София, Студентски град бл. 5

Телефон: 068 603232

Адрес: Ловеч, Търговска 70

Телефон: 0631 60709

Адрес: Свищов, Ал.Константинов 28

Телефон: 062 603 012

Адрес: Велико Търново, Никола Габровски 78

Телефон: 02 980 54 20

Адрес: София, Граф Игнатиев, Базар 7