Пазари и базари в България

Телефон: 038 664866

Адрес: Хасково, местност ХАЛИЛЕВО

Телефон: 032 953 622

Адрес: Пловдив, Брезовско шосе 180

Телефон: 056 844380

Адрес: Бургас, ул. Цариградска 57