Пазари и базари в България

Телефон: 038 622301

Адрес: Хасково, България, Централен зеленчуков пазар

Телефон: 03151 4731

Адрес: Раковски, Родопи 3