Пазари и базари в България

Телефон: 0538 42659

Адрес: Велики Преслав, Ал.Стамболийски 2

Телефон: 02 962 39 51

Адрес: София, Студентски град бл. 5

Телефон: 02 917 50 11

Адрес: София, Цар Борис III 355

Телефон: 0336 3052

Адрес: Първомай, Хр.Ботев

Телефон: 0391 61171

Адрес: Димитровград, Ивайло 4

Телефон: 088 8121794

Адрес: Габрово, Централен Пазар

Телефон: 02 8683144

Адрес: София, Студентски град

Телефон: 086 882200

Адрес: Силистра, Шар планина 2

Телефон: 056 844380

Адрес: Бургас, ул. Цариградска 57

Телефон: 03151 4731

Адрес: Раковски, Родопи 3