Геодезия и картография

Повечето хора знаят точно как изглежда всеки един от континентите без да са стъпвали там. Това е възможно не без помощта на геодезията и картографията.

Геодезията проучва, измерва и изобразява земната повърхност, а получените данни се използват в картографията – науката за създаването на карти и глобуси. Геодезичните и картографските данни са в основата и на съвременни нововъведения като джипиес и подробните географски карти в интернет. Фирмите, специализирани в геодезия и картография, предлагат и услуги като инженерно-геоложки проучвания и картообработка.

Полезни връзки:
Агенция по геодезия, картография и кадастър
Bulgarian maps online
Google Earth