Геоложки проучвания

Ще строите жилище, искате да изкопаете кладенец в двора или се интересувате дали онзи нов лифт не нарушава природното равновесие в планината? При тези – и много други – случаи ви трябват данните от съответните геоложки проучвания.

Геологията, науката за произхода и строежа на Земята, има много клонове. Някои – като палеонтология, петрография и стратиграфия, се фокусират върху вкаменелости и скали, други предшестват строителството на всякакъв вид сгради и съоръжения. Доставчиците разполагат със специалисти и необходимото оборудване за инженерно-геоложки, хидрогеоложки и/или екологични проучвания.