АДВОКАТСКА КЪЩА СТОЯНОВ И СЪДРУЖНИЦИ

Адвокати - наказателно право и гражданско право, правни консултации, юридически услуги, специализирани правни консултации по тежки криминални дела-контрабанда, наркотици, убийства, трафик и др., семейно, наследствено, търговско право, регистрация

Адвокат Димо Стоянов – завършил СУ'Св.Климент Охридски', 35 годишен стаж като адвокат, специалист в областта на наказателното право, дългогодишен предстедател на Хасковска Адвокатска Колегия, резервен член на Висш Адвокатски Съвет, водил е редица тежки наказателни дела, по които е постигнал редица оправдателни присъди. Допринесъл е за развитие и уеднаквяване на съдебната практика в различните съдилища.

Моб.тел- 0877928201
ел.поща: dimostoyanov@abv.bg

Адвокат Лидия Стоянова - завършила е ВСУ'Черноризец Храбър', 15 годишен стаж като адвокат, специалист в областта на гражанското и наказателното право.

Моб.тел. –0879650644
ел.поща: lidiyastoyanova@abv.bg

Консултации се провеждат на следните езици: английски, руски, гръцки, турски, сръбски, македонски.

През годините кантората ни е обучила редица млади юристи, които са се реализирали като: съдии, прокурори, адвокати, разследващи полицаи, юрисконсулти.
 

Мнения

Напиши мнение за АДВОКАТСКА КЪЩА СТОЯНОВ И СЪДРУЖНИЦИ

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за АДВОКАТСКА КЪЩА СТОЯНОВ И СЪДРУЖНИЦИ! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.