Счетоводно обслужване от САРОС

Счетоводна къща САРОС се занимава със счетоводно обслужване на фирми и физически лица. Ние сме една от водещите счетоводни компании на територията на град Пазарджик, благодарение на усърдният ни труд, коректно отношение и бърза реакция.

Предлагани услуги:

1. Абонаментни счетоводни услуги

 • Пълна обработка на счетоводните документи
 • Изготвяне и подаване на месечна справка декларация по ЗДДС
 • Определяне и начисляване данъци и такси – ЗДДС, ЗКПО, ЗМДТ
 • Регистрация по ДДС
 • Годишно счетоводно приключване

2. Еднократни счетоводни услуги

     • За физически лица
     • За малки фирми без ежемесечни задължения
     • Еднократна годишна обработка на счетоводните документи
     • Извършваме обработка на трудови възнаграждения

3. Годишно счетоводно приключване

     • Годишните финансови отчети
     • Годишните статистически форми
     • Годишни данъчни декларации по ЗКПО и ЗОДФЛ

4. Работни заплати и личен състав

     • Изготвяне на трудови и граждански договори
     • Назначаване и освобождаване на персонал
     • Начисляване на заплати и изготвяне на ведомости
     • Начисляване на осигуровки и данъци
     • Изготвяне на платежни нареждания за месеца
     • Подаване на декларации 1 и 6 в НАП
     • Издаване и оформяне на трудова книжка
     • Издаване на УП 2 и УП 3
     • Издаване на служебни бележки

При нас в Счетоводна къща 'САРОС' всеки клиент получава 100 % от уменията и знанията ни, като по този начин винаги е сигурен, че ще получи обслужването, което заслужава.

Къде да ни намерите:

Гр. Пазарджик,  ул. Константин Величков 20, ет. 4
Контакти: 0888/ 600443, 0888/ 585840
Имейл: saros_rossi@abv.bg
Управител: Росица Гешева


Мнения

Напиши мнение за Счетоводно обслужване от САРОС

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за Счетоводно обслужване от САРОС! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.