СТИВ 88 - ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОЖКИ И ХИДРОГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ

Извършване на хидрогеоложка дейност, геоекологични проучвания, инженерни анализи за строежи на сгради и съоръжения. Стив 88 ЕООД е Вашият верен помощник в изготвянето на проекти, експертизи, сондажи и проучвания, изцяло свързани с геологията.

Фирма Стив 88 ЕООД е основана през 1992 г. като ЕТ, а през 1994 г. е пререгистрирана като ЕООД. Оттогава до днес фирмата съчетава интересите на своите възложители и инвеститорите, с професионалната отговорност и изискванията на нормативната база в България.

Ние работим с лицензиран софтуер, акредитирани лаборатории и проектанти, които са членове на Камарата на инженерите от инвестиционното проектиране. Благодарение на това изпълняваме значителен брой проекти, задачи и обекти в сферата на инженерната геология, екологията и геотехническото инженерство, както и хидрогеологията.

Основните експерти във водещите направления на работата на фирмата – инженери и геолози, са научни специалисти и преподаватели в престижни наши университети, с богат проектантски опит. Специалистите, работещи във фирма Стив 88 са прецизни и стриктни, демонстритат висока ерудиция в областта на инженерната геология, земната механика, геотехниката и строителните конструкции. Това е резултат на тяхната отлична им подготовка, връзките им с водещи чуждестранни специалисти и богат вътрешен практически опит.

Изпълнителските екипи са гъвкави и са формирани с оглед разнообразния геоложки и тектонски строеж на нашата територия и широкия спектър от проявени и потенциални неблагоприятни процеси и явления като земетресения, свлачища, срутища, изветряне, ерозия, абразия, слаби почви и др.

Добрата организация на работа, качественото и бързо изпълнение на възложените задачи, както и високият професионализъм на екипа превръщат Стив 88 ЕООД в коректен и надежден партньор в строителството.

Как работим с клиентите си:

  • Честни и отговорни сме в работата
  • Отговаряме за достоверността на предоставената информация, за спазването на стандартите и нормативните документи
  • Прецизни сме в обхвата на проучвателските работи, гарантираме получаване на точна и достатъчна информация за проектното изпълнение
  • Усъвършенстваме работните технологии постоянно, прилагайки световно признати методи и опит
  • За да имаме най-добрите решения по всеки проект, използваме публикувани и архивни регионални геоложки данни, както и местния строителен опит

Основни дейности:

  • Инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания за проектиране на сгради и съоръжения;
  • Инженерногеоложки проучвания и проекти за укрепване на свлачища и откоси на дълбоки строителни изкопи;
  • Хидрогеоложки проучвания и проектиране на вододобивни кладенци и водопонизителни системи;
  • Изследване и наблюдение на опасни геоложки процеси;
  • Изследвания на околната среда и геоекологични проучвания.

Управителят на фирма Стив 88 - инж. Живка Франгова е специалист в областта на инженерногеоложките и хидрогеоложките проучвания.

Инжерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания на сгради и съоръжения, експертизи, мониторинг, проекти на дренажни системи и сондажни кладенци, укрепване на свлачища и откоси, инженерна геодинамика и геоекология, геотехническа оценка на земна основа.

Можете да разчитате на нас, защото ние имаме решение за вас!

Мнения

Напиши мнение за СТИВ 88 - ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОЖКИ И ХИДРОГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ (1)

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за СТИВ 88 - ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОЖКИ И ХИДРОГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Имал съм удоволствието да работя със СТИВ - 88 по един голям строителен проект, където те правиха геоложките проучвания. Изключително професионално се справиха. Много прецизна и точна работа. Поздравления за целия екип и специално за инж. Франгова.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.