Golden Pages - сайтът на фирмите в България

Каталог номер едно за професионални стоки и услуги в страната
Единствен доверен партньор на Google в България за услугата Google Maps

Архитектурни проекти от Любомирски

Архитектурно проектиране. Изготвяне на застроителни и регулационни планове. Комплексно проектиране до издаване Разрешение за строеж. Изготвяне на идейни, технически и работни проекти. Визуализация и 3D изображения на проекти.

Изработване на висококачествени архитектурни продукти във всички сфери на строителството и градоустройството.

Визуализация на всички архитектурни проекти в 3D изображения с максимална степен на прецизност и реалност.

Използване на лицензирани програми в областта на архитектурното проектиране.
Изработване на комплексни проекти по Европейски програми и финансиране.
Комплексно проектиране на всички видове обекти от І до VІ категория, изготвяне на необходимите документи за съответните експлоатационни дружества - ВиК, Енерго, РИОСВ, РИОКОЗ, КАТ, ИАП и др.

Ангажимент на всички нива на одобряване на проектите, като крайната цел е издаване на Разрешение за строеж за започване строителството или реконструкцията на съответния обект.

Изготвяне на градоустройствени планове в следните области: ПУП-План за регулация и План за застрояване, Работни устройствени планове със специфичните изисквания към тях, Парцеларни планове, Планове за промяна предназначението на земеделски земи.

Ние изготвяме:

Идейни проекти - Работим по задание на инвеститора. Нужно е само да ни опишете и изпратите данни за реализацията на Вашите идеи, ние ще помогнем в тяхното доразвиване и ще ги визуализираме според изискванията Ви и по Ваш вкус.

Технически проекти - Същинската и основна наша дейност са техническите проекти във всички изисквани части. Най- често това са: архитектура, конструкции, електричество, В и К, вертикална планировка, план за безопасност и здраве, енергийна ефективност, отопление и вентилация, пожарна безопасност и други.

Други- Поемаме ангажимента да осигурим изпълнението и на редица други отделни и единични услуги: обследване параметрите на парцела и консултации, организиране на геоложки проучвания и геодезически замервания, съдействие при издаване на разрешителни и други.
 

Мнения

Напиши мнение за Архитектурни проекти от Любомирски (1)

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за Архитектурни проекти от Любомирски! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Елица Христова 11 Aug 2015 14:00

Къщата ни е по проект на арх. Любомирски. Освен че е много красива и отговаря на естетическите ни изисквания, е и много функционална и енергоспестяваща. Много ми допадна и самият процес на работа, особенно 3D визуализациите, които ни спомогнаха да си представим нещата.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.

Още в Велико Търново