Юридически услуги

Ако купувате имот, искате да регистрирате фирма или завеждате дело, със сигурност ви трябва адвокат.

Фирмите за юридически услуги са както български, така и представителства на международни компании. Всички предлагат консултации и представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица. Повечето адвокатски кантори са специализирани – например в облигационно, търговско, корпоративно, вещно или наказателно право.

Полезни връзки:

за списък с членовете на адвокатски колегии в България посетете Lex.bg.