Одитори

Значението на сравнително новата за българския език дума одит, от англ. audit,  е независима проверка на счетоводните дейности, която може да направите по желание или по силата на законово изискване. Целта на одита е да се установи достоверността на счетоводното отчитане. 

Специализираните одиторски фирми извършват заверка на годишни счетоводни отчети, но могат да направят и специфичен вид одит – например технологичен или екологичен. Имате избор между български и международни одиторски фирми.

Полезни връзки: Институт на вътрешните одитори в България –http://www.iiabg.org/