Счетоводна къща ЛЮБОН

Абонаментно счетоводно обслужване. Първоначално изготвяне на индивидуален сметкоплан, съобразен с изискванията на НСФО и МСФО. Изготвяне на счетоводна политика на предприятието. Месечно осчетоводяване на документи от клиенти и доставчици.

Счетоводна къща ЛЮБОН осигурява пълен набор от счетоводни услуги - цялостно обслужване и извършване само на отделни счетоводни процедури. Квалифицираният ни екип ще се погрижи за изпълнението на всичко необходимо по счетоводното и данъчно обслужване на Вашата фирма на най-високо ниво.

Абонаментно счетоводно обслужване:

• Първоначално изготвяне на индивидуален сметкоплан съобразен със изискванията на НСФО и МСФО
• Изготвяне на счетоводната политика на предприятието
• Месечно осчетоводяване на документи от клиенти и доставчици
• Осчетоводяване на платежни документи на обслужващите банки в лева и валута
• Изготвяне на хронологични и аналитични регистри, оборотна ведомост, главна книга, отчет за приходите и разходите и баланс на предприятието
• Изготвяне на дневници по ДДС и Справка-декларация по ДДС. Подаване на данни в НАП
• Изготвяне и обработка на ведомости за работни заплати, печат на платежни документи, подаване на данни за персоналния регистър на осигурените лица в НОИ
• Печат и подаване на уведомления в НОИ по трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди
• Изготвяне на трудови книжки и заверка на осигурителни книжки на самоосигуряващи се лица
• Изготвяне на патентни декларации, декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО и тяхното подаване. Декларации за първичнаданъчна регистрация и промяна на обстоятелствата по ДОПК
• Данъчна защита
• Изготвяне на Годишните Статистически отчети и тяхното подаване
• По ваше желание, ние можем да издаване и вашите фактури към клиентите Ви
• Изготвяне на хонорар-сметки, служебни бележки и удостоверения
• Публикуване на ГФО

 

Мнения

Напиши мнение за Счетоводна къща ЛЮБОН

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за Счетоводна къща ЛЮБОН! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.