Проектантска дейност

Всичко, което се строи, преди това е било проектирано. А в днешно време се строят доста неща – жилищни сгради, офиси, хотели, търговски площи, промишлени предприятия, канализация, електрически инсталации и други.

За проектантски, архитектурни и инженерни услуги се свържете с фирма, занимаваща се с проектантска дейност.

Част от фирмите предлагат и консултантски услуги. В проектантските компании работят експерти по градски дизайн, които ще ви консултират не само по въпроси за самите сгради, но и за всичко, което ги заобикаля – пътна инфраструктура, улично осветление, паркоустройство и т.н.