ЙОСИФОВА КОНСУЛТИНГ

Йосифова Консултинг ЕООД - пълно счетоводно обслужване, изготвяне на документи, баланси, ведомости, подаване на счетоводни и данъчни декларации, данъчни консултации, различни счетоводни услуги, извършвани от експерт-счетоводители.

Йосифова Консултинг ЕООД предлага пълна гама от счетоводни и данъчни услуги за своите клиенти, консултации и съвети в областта на данъчното и счетоводното право. Винаги в крак с последните счетоводни стандарти, съобразявайки се с постоянно изменящите се данъчни и счетоводни закони, Йосифова Консултинг ЕООД предлага сигурност, лоялност и гарантира качествено и в срок обслужване на клиентите си.

Във фирмата работят счетоводители с огромен опит, които могат да Ви консултират и дадат решение на различни казуси от счетоводно-данъчния свят. Към настоящият момент счетоводната къща обслужва големи компании, дружества, както и по-малки фирми, еднолични търговци.

С широки познания в областта, снабдени с модерен счетоводен софтуер, индивидуално коректно отношение към всеки клиент, Йосифова Консултинг предлага:

• Пълен набор от счетоводни услуги – изготвяне на ведомости, баланси, оборотни ведомости, подаване на декларации, представителство пред НАП, НОИ, Агенция по вписванията
• Периодични финансови отчети за големи и малки фирми, за целите на управлението
• Годишни финансови отчети
• Изготвяне на трудови договори
• Изготвяне на персонално досие
• Регистрация, преобразуване, ликвидация на фирма
• Данъчни консултации – консултации за ДДС, местни данъци и такси; консултации за избягване на двойно данъчно облагане
• Консултации трудово-правно законодателство
• Консултации за социално и осигурително законодателство

• Месечни декларации за ДДС и INTRASTAT
• Месечно осчетоводяване, съгласно приложимите Национални и Международни счетоводни стандарти;
• ТРЗ - включва цялостно администриране на персонала:
- Изготвяне на трудови договори
- Регистрации в НОИ, НАП, Инспекцията по труда и Комисия за защита на личните данни
- Изготвяне персонално досие
- Изготвяне на месечни ведомости за работна заплата и осигуровки

Мнения

Напиши мнение за ЙОСИФОВА КОНСУЛТИНГ (1)

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за ЙОСИФОВА КОНСУЛТИНГ! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Георгиев 08 Oct 2012 15:20

Без забележка!

Много доволна остана сестра ми от г-жа Йосифова и колегите й. Всеки път когато се налагаше да се извършват подготовката на документите и плащанията към НАП за доходите й по граждански договор, особено имайки предвид честотата на заявките ни към тях. Съветите на екипа също винаги ни помагаха. Мога само да препоръчам!

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.